Ny telefontjänst “Ring Digitalidag” hjälper svenskar med digitala frågor

I takt med den digitala erans framväxt lanseras nu en telefontjänst som stöttar de som vill kliva in i den digitala världen. Från 1 september kan svenskar över hela landet ringa “Ring Digitalidag” för vägledning kring digitala verktyg och tjänster.

Detta initiativ, sponsrat av Post och telestyrelsen (PTS) och Digitalidag, syftar till att erbjuda hjälp till de som vill vara en del av det digitala samhället eller till de som vill vägleda andra på deras digitala resa. Telefontjänsten kommer att vara tillgänglig från 1 september till 27 oktober och kommer att vara öppen vardagar mellan 09–12. Specialtider införs den 13 oktober, när tjänsten kommer att bemanna från 09:00 till 16:00 och erbjuda hjälp på svenska, engelska och arabiska.

Både vardagliga och mer komplexa ärenden, som att betala räkningar digitalt eller ansluta sig till virtuella möten, kan nu göras smidigare. Samtidigt inser man att alla inte besitter nödvändig digital kunskap. “Ring Digitalidag” är svaret på detta dilemma.

Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS, uttryckte tjänstens potential: “Att kunna prata med en riktig människa genom ”Ring Digitalidag” kan vara det första steget för många att känna sig mer bekväma i den digitala världen.”

Förutom att besvara frågor är tjänsten också ett sätt att ta tempen på hur den digitala omvandlingen upplevs över hela landet. “Vi kan lära av samtalen och anpassa oss efter behoven”, förklarade Oscar Stege Unger, ordförande för Digitalidag.

För att ytterligare stödja användarna kommer det även att arrangeras temaveckor som belyser specifika digitala områden, inklusive digitala betalningslösningar och säkerhet på nätet.

Vanlig samtalstaxa tillämpas vid samtal till tjänsten.

För mer information, vänligen kontakta:

Om PTS: PTS arbetar för en inkluderande digital delaktighet, med syfte att säkerställa att alla har möjlighet att dra nytta av digitaliseringens fördelar.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ