Ny möjlighet för små- och medelstora företag att få innovationscheckar

Linköping Science Park, tillsammans med LEAD, har nu fått möjlighet att förmedla ytterligare innovationscheckar i Östergötland. Dessa checkar, initierade av Vinnova, syftar till att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften hos små- och medelstora företag i regionen. Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i Östergötland och befinner dig i en innovationsfas? Då kan du nu ansöka om innovationscheckar.

Innovationscheckarna är utformade för att stärka bolagens innovationsförmåga och därmed deras konkurrenskraft. Det finns tre typer av checkar: infrastrukturcheckar, affärsutvecklingscheckar och IP-checkar (immateriella tillgångar). Checkarna ska täcka kostnader för extern kompetens inom dessa tre områden och upp till takbeloppet finns möjlighet att kombinera olika checktyper, så länge de avser samma projekt i företaget.

  • Infrastrukturchecken kan användas för att få tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Detta inkluderar även beräkningskapacitet och större IT-infrastruktur (värde upp till 400 000 kr).
  • Affärsutvecklingschecken ska användas för att validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningar för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har (värde upp till 100 000 kr).
  • IP-checken är avsedd för att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och skapa nytt värde i företaget (en IP-strategi upphandlas av den part som förmedlar checken).

Så här ansöker du om en innovationscheck

För att bli aktuell för en innovationscheck finns det vissa kriterier som behöver uppfyllas. Om ditt bolag uppfyller dessa kriterier kan du fylla i ett formulär där du anger information om bolaget, vilken typ av check du söker och en kort beskrivning av projektet. Mer information om kriterierna och formuläret hittar du via knappen nedan.

Sista dagen att fylla i formuläret är den 15 september 2024. Därefter sker ett urval och du blir kontaktad med ett beslut.

För mer information och för att ansöka, besök Linköping Science Parks hemsida.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Medelsvår
Typ av initiativ Regionalt initiativ