Minskad tillväxt för techbranschen men fortsatt positiv framtidsprognos

Techbranschen har upplevt en avmattning i tillväxt under det fjärde kvartalet 2022, men en positiv framtidssyn bibehålls trots detta. Enligt Almegas nyligen presenterade konjunkturrapport, tjänsteindikatorn, har den privata tjänstesektorn förväntningar om negativ tillväxt under våren, med företagstjänster kopplade till industrin och byggsektorn mest drabbade.

Christina Ramm-Ericson, chefsekonom på TechSverige, påpekar att techbranschen upplevde en betydande inbromsning av tillväxten under det fjärde kvartalet 2022. Rapporten visar att tillväxten inom informations- och kommunikationsbranscherna låg nära noll under detta kvartal.

Trots den långsammare tillväxten under 2022 som helhet, var produktionen inom techbranschen ändå 4,6 procent högre än under 2021. Dock skedde majoriteten av denna ökning under årets första månader. Det fjärde kvartalet 2022 uppvisade en produktion som var endast 0,3 procent högre än motsvarande kvartal 2021, vilket markerar den lägsta tillväxttakten för branschen sedan 2012.

En av huvudorsakerna till den svaga tillväxten under det fjärde kvartalet är en minskning av produktionen inom telekommunikationer, som sjönk med 9,6 procent jämfört med föregående år. Trots denna nedgång ökade exporten av tjänster inom tele, data och information med 9,2 procent under helåret 2022 jämfört med 2021, mätt i löpande priser.

Denna exportökning tyder på att techbranschen fortfarande har en stark grund och potential för framtida tillväxt. Positiva tecken, såsom exportökningen och fortsatta investeringar i ny teknik och innovation, ger anledning till att bibehålla en optimistisk framtidssyn för branschen. På lång sikt kan techbranschen förväntas återhämta sig från den nuvarande avmattningen och fortsätta att spela en avgörande roll i den globala ekonomins utveckling.

– Förväntningarna på framtiden är fortfarande ändå optimistisk. Det framgår i Svenskt Näringslivs  Företagarpanel som brutits ner på techbranschen. En majoritet av företagen i techbranschen tror på en ökning av framtida försäljningsvolymer och dessutom ett behov av personalökning under nästa år, säger Christina Ramm-Ericson, chefsekonom på TechSverige.

Om tjänsteindikatorn

Sedan 2001 har tjänsteindikatorn tagits fram av arbetsgivar­organisationen Almega för att ge en indikation om konjunkturen i den privata tjänstesektorn, som svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP.

Ladda ner den fullständiga rapporten här.

 

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert, Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ