Mälardalens universitet deltar i forskningsprojekt kring digital hälsolitteracitet

29 September 2023, 14:52 Är digitaliserad vård en jämlik vård?

Att kunna ta emot, förstå och effektivt använda digital information inom hälsovården, kallas för digital hälsolitteracitet. Denna faktor spelar en avgörande roll när det kommer till hälsoutfall. Mälardalens universitet (MDU) är involverat i ett forskningsprojekt som strävar efter att utforma en samordnad EU-strategi för att stärka digital hälsolitteracitet. 

Digital hälsolitteracitet fokuserar på en individs kapacitet att digitalt hantera, tolka och använda hälsoinformation för att bibehålla eller förbättra sitt hälsotillstånd. Med den ökande digitaliseringen av hälso- och sjukvården har det blivit enklare att söka vård och få tillgång till medicinsk hjälp snabbt. Men det finns en oro för att denna digitala skift kan lämna vissa grupper i samhället utanför. Därför har digital hälsolitteracitet identifierats som en central faktor som påverkar hälsoutfall.

MDU är stolt över att vara en av 14 EU-partners inblandade i forskningsprojektet IDHEAL, som erhåller finansiering från Europeiska kommissionens Horizon Europe-program. Målet med IDHEAL är att utveckla en inkluderande EU-strategi som kan appliceras på både nationell och regional nivå för att stärka digital hälsolitteracitet.

Sarah Wamala Andersson, professor i hälso- och välfärdsteknik vid MDU och svensk projektledare för IDHEAL, betonar vikten av att ta hänsyn till ny forskning om digital hälsolitteracitet. Hon menar att det är nödvändigt för att adressera de nya hälsoklyftorna som kan uppstå till följd av digitalisering.

Webinar

Det planerade webbinariet den 3 oktober av MDU kommer att belysa vikten av digital hälsolitteracitet i samband med jämlik vård. Webbinariet kommer att ha en panel bestående av representanter från svenska myndigheter, som kommer att presentera ett ramverk, diskutera implikationerna av den föreslagna EU-strategin och hur den kan implementeras på nationell och regional nivå.

För mer information om webbinariet eller för att registrera dig, följ länken som tillhandahållits av universitetet.

Bildrättigheter: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ