I Högasnäs testas framtidens äldrevård

03 April 2023, 10:00 Framtidens äldreomorg testas i hemmet

Utmaningar väntar inom framtida äldreomsorg. För att tillgodose ökade behov och tillräcklig personal krävs mer stöd i hemmet. RISE står som ledare för ett europeiskt projekt, i samarbete med Region Skåne, Höganäs kommun och tolv ytterligare europeiska partners där man ska titta på både nya och befintliga lösningar.

Målet är enligt Camilla Evensson, innovationsledare på RISE, att skapa ett ekosystem som innefattar både digitala och andra tjänster, fokuserat kring individen och dess livsmiljö. Lösningar som styrs efter behov och som kan erbjuda stöd för att individer ska kunna bo kvar i sina hem tryggt och självständigt.

– Nya och befintliga lösningar behöver bli verklighet och komma till användning, och vårt mål är att samla aktörer och kunskap för att öka takten i utvecklingen, säger hon i en artikel publicerad på Rises hemsida.

Projektet, som kallas ACE – Accelerate the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region, bär en internationell prägel. Projektet bedrivs i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Det finansieras av EU och RISE tillsammans med deltagande parter. I Sverige involverar projektet Region Skåne och Höganäs kommun, medan Lunds kommun har tecknat ett intresseavtal att följa och stödja projektet.

– Behoven vi ser inom äldrevården behöver knytas ihop med framtidens lösningar. Vi måste arbeta gemensamt med flera länders äldreomsorg där samarbeten på sikt ger större konkurrens och bättre lösningar med större spridning, säger Fred Kjellson, innovationsledare på Innovation Skåne.

I Höganäs kommer en så kallad systemdemonstrator att etableras. Det innebär att man skapar en innovationsmiljö för att testa och visa både befintliga lösningar. Samtliga aktörer i ekosystemet; regionen, kommunen, företag och start-ups samt vård- och omsorgstagare medverkar för att utveckla nya lösningar i en autentisk miljö.

-Vi har många utmaningar som är gemensamma för våra länder och vi ser fram emot att tillsammans med andra hitta nya smarta lösningar för att skapa trygghet och främja självständighet för den som har hemtjänst, säger Linda Macke, projektledare i Höganäs.

Projektet arbetar också inom fem systemdimensioner; teknik, affärsmodeller, kultur, policy och infrastruktur.

Projektet planeras att pågå fram till 2026.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Utveckling av mobila applikationer, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ