Förslag till regeringen: 6 prioriteringar för att främja digitaliseringen

För att bygga ett konkurrenskraftigt och motståndskraftigt Europa behöver takten i digitaliseringen växlas upp. Därför har TechSverige och Teknikföretagen tillsammans med DIGITALEUROPE tagit fram sex förslag till den svenska regeringen – prioriteringar för digitalisering att fokusera på under det svenska ordförandeskapet.
“Sveriges erfarenhet kommer att vara avgörande för att forma Europas digitala strategi”, säger Cecilia Bonefeld-Dahl, chef för branschorganisationen DIGITALEUROPE.

De tre organisationerna har identifierat ett antal områden där Sverige – och hela EU – behöver driva på digitaliseringen.

”Utanför EU ökar ambitionerna inom digitalisering. EU riskerar att tappa både marknadsandelar och konkurrenskraft om arbetet inte drivs på – inom EU och nationell. Den första januari tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Under det första halvåret 2023 kan vi ta ytterligare steg för att främja digitaliseringen i EU”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.

I fokus för uppmaningen till Sveriges regering står saker som cybersäkerhet, kompetensbrist, grön omställning och regelverket. Enligt Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen, behövs även ett ökat fokus på öppen konkurrens och frihandel för att främja innovation och teknisk utveckling.

“Dessa utgör förutsättningar för att möta högt ställda politiska ambitioner som Twin Transition och ökad motståndskraft”, säger Klas Wåhlberg.

“Det är nödvändigt att EU sätter rätt förutsättningar när det gäller att driva den tekniska och digitala utvecklingen för att möta den globala konkurrensen. Teknikföretag i Europa är motorn för europeisk konkurrenskraft, innovation och välstånd – i en hållbart samhälle”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.

Här är de sex prioriteringar som TechSverige, Teknikföretagen och DIGITALEUROPE rekommenderar att den svenska regeringen fokuserar på under ordförandeskapet:

1. Bryta inre marknadsbarriärer genom att dra nytta av Sveriges starka ekosystem av start-ups

2. Satsa på cybersäkerhet och att göra Cyberresiliensakten praktiskt genomförbar

3. Undvika risken för överreglering med AI Act och Data Act, särskilt för små och medelstora företag

4. Öka aktiviteterna för att råda bot på det digitala kompetensunderskottet som finns inom hela EU

5. Påskynda den digitala och gröna omställningen genom ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, ökad interoperabilitet och en väl utbyggd och tillförlitlig digital infrastruktur

6. Upprätthålla tempot i samarbetet med USA i Trade and Technology Council (TTC) för ett ökat transatlantiskt samarbete och starkare allianser

Ladda ner förslagen på engelska här

 

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ