Cybercampus stöttas av regeringen

25 September 2023, 14:06 Regeringen stöttar Cybercampus

I budgeten för 2024 presenterar regeringen planer på att etablera Cybercampus Sverige, en satsning som syftar till att förstärka expertis och forskning inom cybersäkerhet. Detta initiativ har sina rötter i ett tidigare samarbete mellan KTH, RISE och Försvarsmakten, och med stöd av Vinnova har ett preliminärt centrum skapats där bland annat MSB, Karlstads universitet, Ericsson och Saab deltar.

För 2024 avsätts 25 miljoner kronor till uppbyggnaden av denna institution. Därefter planeras en årlig finansiering på 40 miljoner kronor från 2025.

Shahid Raza, avdelningschef för digital säkerhet vid RISE, uttrycker sin entusiasm: “Regeringens stöd till Cybercampus Sverige markerar en vändpunkt för cybersäkerhetslandskapet i vårt land. Med RISE:s bidrag, särskilt vår toppmoderna Cyber Range, kommer studenter och forskare ha tillgång till en förstklassig testfacilitet för cybersäkerhet.”

Utbildningsminister Mats Persson tillägger: “Cybercampus-initiativ liknande detta har redan sett dagens ljus i länder som Norge och Nederländerna, där behovet av expertis inom cybersäkerhet, liksom i Sverige, är akut. Vår vision med Cybercampus Sverige är att det ska bli en nav för forskning, innovation och utbildning inom cybersäkerhet, som betjänar alla samhällssektorer. Vi ser fram emot att Cybercampus Sverige bidrar till att öka vår kapacitet att bemöta och hantera cyberutmaningar.”

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ