AI-seminarium lyfte Sveriges konkurrenskraft

04 Juli 2024, 14:57 Seminarium: Med AI som medel

Den 27 juni anordnade TechSverige ett Almedalenseminarium med rubriken “Med AI som medel – så stärker vi Sveriges konkurrenskraft”. Detta evenemang adresserade Sveriges utmaningar inom AI-utveckling, där landet, trots sin tidigare roll som digital pionjär, nu halkar efter i internationella jämförelser.

Fokus på Sveriges framtid med AI

Seminariet belyste Sveriges många fördelar och möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom AI. Med tanke på att ungefär femtio procent av BNP kommer från exportnäringen, som är en grundpelare för landets välstånd, betonades vikten av att fokusera på AI för att framtidssäkra Sveriges ekonomi.

Panelsamtal med ledande experter

Under seminariet diskuterade ledande experter från techbranschen, politiska representanter och medlemmar från AI-kommissionen vägen framåt för att säkra Sveriges position på den globala arenan. Diskussionerna fokuserade på hur AI kan bli en drivkraft för entreprenörskap, skapa nya företag, och utveckla nya tillämpningar och tjänster som stärker svensk konkurrenskraft.

Framgångsrik diskussion

Seminariet gav deltagarna en unik inblick i hur Sverige kan använda AI för att stärka sin konkurrenskraft och framtidssäkra sin ekonomi. Evenemanget var en del av TechSveriges insatser för att främja AI-utvecklingen i Sverige och mottogs med stort intresse från både deltagare och media.

 

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ