AI i undervisningen – potential och risker

28 September 2023, 10:39 AI i skolan – risker och möjligheter

AI och dess effekt i det pedagogiska landskapet är ett brännande ämne. Skolverket har tagit fram rekommendationer för detta och tillhandahåller stöd till skolans ledning, rektorer och pedagoger.

Medan chatbottar och AI-teknik blir allt mer framträdande i samhället, finns det nu möjligheter inom skolan att använda denna teknik för att skapa och förbättra textmaterial. Detta skapar dock utmaningar för pedagoger att avgöra om en elev har förlitat sig på en chatbot för att färdigställa en uppgift.

Skolverkets ställningstagande mot fusk

Mot bakgrund av denna teknologiska framväxt, framförde Skolverket nyligen riktlinjer rörande skoluppgifter.

– När det handlar om fusk är Skolverkets ståndpunkt klar. De rekommenderar att undvika betygsgrundande uppgifter om lärare bedömer att uppgiftens äkthet inte kan verifieras, informerar Alper Yilmaz, undervisningsråd på Skolverket.

Medan inlämningsuppgifter kan fungera som övningsmaterial, måste betyg, som ett formellt bedömningsinstrument, vara både tillförlitliga och rättvisa. Det innebär att den underliggande bedömningen måste spegla elevens verkliga kunskapsnivå.

– Det är av yttersta vikt att lärare specificerar vilka resurser som är tillåtna eller förbjudna. Det är gynnsamt om skolor engagerar sig i dialoger om hur skrivuppgifter kan struktureras och genomföras. Dessutom bör skolor klargöra för eleverna reglerna kring användning av chatbottar i deras skolarbete. En enhetlig policy på skolan kan förenkla processen för både pedagoger och elever, tillägger Yilmaz.

Stöd från Skolverket

Skolverket håller ett vakande öga på teknologins framfart och kommer kontinuerligt att förnya sina riktlinjer i takt med att nya insikter erhålls. Via Skolverkets webbportal får lärare och rektorer vägledning om hur chatbottar och AI bör användas på ett etiskt och ansvarigt sätt. Vidare har Skolverket anordnat flera webbinarier om AI i skolmiljö, med fler inplanerade sessioner framöver.

– Detta är definitivt ett ämne som är i ropet just nu, och intresset är stort. Den nuvarande teknologiska utvecklingen inom AI kommer utan tvekan att ha en djupgående inverkan på både samhället och skolan. Diskussionen har mestadels kretsat kring fusk, men chatbottar och AI kommer att påverka utbildningen på många andra sätt också. Det öppnar upp för nya pedagogiska metoder men bär även med sig risker. Det finns mycket vi fortfarande inte vet, säger Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket.

Några viktiga insikter om AI-styrda chatbottar:

  • Det finns för närvarande inga säkra metoder för att avgöra om en text har genererats av en chatbot. Skolverket rekommenderar därför att vara försiktig med betygsatta uppgifter om äktheten inte kan verifieras.
  • Användare bör vara medvetna om hur personliga och känsliga data hanteras av webbtjänster.
  • Chatbottar kan ge felaktig information, även om den framställs på ett pedagogiskt sätt.
  • Perspektiv och värderingar som framställs av chatbottar kan skilja sig markant från svenska samhällsnormer.
  • Chatbottar är inte anpassade efter svenska läroplaner, vilket innebär att de inte nödvändigtvis följer svenska skolans riktlinjer.

Webbinarier

Den 15 augusti höll forskningsinstitutet RISE ett webbinarium som behandlade temat AI och dess effekt på utbildningssektorn. Webbinariet är tillgängligt för efterhandsvisning och består av fem segment. I ett av dessa segment deltog Skolverket med en presentation kring skolors interaktion med chattbottar.

Live-webbinar: RISE webbplats

Rättigheter bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ