Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Artificiell intelligens (AI) symboliserar framstegen inom teknologin där datorer simulerar och emulerar mänskligt tänkande och inlärning. Genom att omvandla data till insikt, optimerar AI processer och skapar möjligheter för autonoma system. Dess inverkan sträcker sig genom diverse sektorer, från medicin till transport, och revolutionerar våra arbetsmetoder och interaktioner. Under utbildningen utforskar du etiska och ansvarsfulla sätt att skapa intelligenta, självlärande system och förstår hur AI kan vara till nytta inom områden som industri, hälso- och sjukvård samt forskning. Denna utbildning förbereder dig väl för att ta en aktiv roll inom AI-sektorn.

Innehåll i Utbildningen

Utbildningen är tillgänglig både på distans och fysiskt, och hela kursplanen är på engelska. Om distansalternativet väljs, finns inga krav på fysiska möten. Tillgång till ett webbaserat inlärningssystem och videokonferensprogramvara tillhandahålls utan extra kostnad. Flexibiliteten i kursens struktur tillåter delvis självformning genom olika valbara kurser.

Genom utbildningen navigerar du från fundamentala till avancerade element inom AI och maskininlärning. Det första året fokuserar på grunderna: kärnkoncept som maskininlärning, mönsterigenkänning, neurala nätverk och djupinlärning. En bred tillämpning av AI-tekniker, som exempelvis inom affärsutveckling och sjukvård, kommer även att undersökas. Du erhåller en djupgående förståelse för AI:s transformativa kraft över olika sektorer. Under ditt andra år guidas du till att anpassa din utbildningsresa genom ett utbud av valbara kurser.

Valbara kurser låter dig dyka djupt in i AI:s fascinerande områden, som skapandet av intelligenta system med förmåga att uppfatta, tolka och reagera på sin omvärld, eller en utforskning av kopplingarna mellan neurovetenskap och AI, exempelvis genom simulering av biologiska system.

Din studieresa kulminerar i ett examensarbete, med många studenter som väljer att utföra detta inom företag eller forskargrupper vid Luleå tekniska universitet.

Karriärvägar

Denna utbildning rustar dig med kompetensen att vara en drivkraft i teknologisk utveckling, redo att möta de utmaningar och möjligheter som AI presenterar. Du kommer att vara kapabel att utveckla intelligenta system, navigera komplexa datautmaningar och vara en innovatör inom området. Med ett solitt nätverk och proffsig kompetens i bagaget står du väl rustad för din kommande karriär. Typiska positioner inkluderar AI-specialist, AI-designer och AI-produktchef, medan vidare studier mot en doktorsexamen också är ett valbart spår.


Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans. Utbildningen hålls dagtid och helfart 100%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå, master.

Förkunskaper

Akademisk examen om minst 180 hp varav minst 7,5 hp programmering samt 22,5 hp matematik. Matematikkunskaperna skall innefatta kalkyl, linjär algebra samt logik eller statistik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande engelska 6

Studieavgift kurs*

 TBA
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen:Teknologie masters examen i datateknik med inriktning mot Tillämpad AI
  • Högskolepoäng: 120
  • Varaktighet: 2 år
  • Nivå: Avancerad nivå, Master
  • Studietakt: Heltid, 100%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Blandade
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20230828
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans
Utbildningsleverantör Luleå Tekniska Universitet