Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Möt Branschens Framtid med Specialiserad Utbildning i Mjukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling står inför ständigt nya utmaningar och krav. Med en utbildning som dyker djupt ner i ämnet, erbjuds möjligheter att anpassa sig, fördjupa kunskapen och anta större roller och utmaningar inom området.

Nästa Steg: Vidareutveckling och Forskning inom Mjukvara Magisterprogrammet, som riktar sig till individer som redan har erfarenhet av mjukvaruarbete, erbjuder en robust plattform för vidare karriärutveckling inom roller som programvarutekniker, mjukvaruarkitekt eller teamledare för utveckling i globalt framstående företag. Tack vare programmets deltidstruktur, möjliggörs en smidig kombination av arbete och studier.

Tackla Framtidens Tekniska Utmaningar Utbildningen fokuserar på att utveckla förmågan att skapa mjukvara för produkter och tjänster där effektivitet och kvalitet är i centrum. Kompetensutveckling inom områden som molntjänster, maskininlärning, mjukvarusäkerhet och forskningsmetodik sätter deltagarna i en position där de kan bygga, testa och förbättra mjukvaruprodukter samt optimera moderna utvecklingsprocesser.

Integrerad Förståelse av Mjukvaruutveckling Utbildningen spänner över allt från initial planering och kravinsamling till slutgiltig implementering, testning och lansering. Den erbjuder en omfattande vy av den komplexa mjukvaruutvecklingsprocessen och fördjupar kunskaperna inom både tekniska och metodiska aspekter. Deltagarna lär sig om nutida utvecklingsprocesser och hur dessa kan förfinas.

Vägen till en Filosofie Magisterexamen Utbildningen, som består av 60 högskolepoäng, leder till en filosofie magisterexamen. Kravet på arbetslivserfarenhet verifieras genom ett intyg från arbetsgivaren, säkerställande att deltagarna har den praktiska bakgrunden som krävs för att maximera lärandet och tillämpningen av programmet.

Genom att ta sikte på dessa vitala aspekter av mjukvaruutveckling, är utbildningen positionerad för att förse deltagarna med de färdigheter som krävs för att leda och innovativa inom en digitaliserande värld.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Masters, 60 högskolepoäng

Behörighet

Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom ett tekniskt område, examen ska omfatta ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Den sökande måste kunna styrka minst två års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling efter examen. Yrkeserfarenheten förväntas omfatta kunskaper i programmering. Engelska 6. För att uppfylla krav gällande arbetslivserfarenhet krävs intyg från arbetsgivaren. Ladda hem mall för intyg här.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Examen: Magister
  • Högskolepoäng: 60 hp
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: Deltid, 50%
  • Undervisningstid: Blandade tider
  • Undervisningsform: Program på distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 16 september – 16 oktober

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240115
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Blekinge Tekniska Högskola
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift