Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Magisterprogrammet i Software Engineering vid Blekinge Tekniska Högskola är en omfattande utbildning som syftar till att förbereda studenter för att möta framtidens komplexa utmaningar inom mjukvaruutveckling. Programmet är utformat för att ge djupare kunskaper och färdigheter inom mjukvaruutveckling, vilket möjliggör för studenter att ta mer ansvar och anta större utmaningar inom branschen.

Utbildningen fokuserar på att utveckla studenternas förmåga att analysera, förbättra och applicera olika aspekter av mjukvaruutveckling. Den sträcker sig från planering och kravinsamling till slutlig implementering, testning och införande, vilket ger en helhetssyn av den komplexa processen som mjukvaruutveckling innebär. Studenter får möjlighet att lära sig om moderna utvecklingsprocesser, molnarbete, maskininlärning, mjukvarusäkerhet och forskningsmetodik.

Programmet är strukturerat för att vara flexibelt och tillåter studenter att kombinera arbete och studier, eftersom det ges på deltid. Detta gör det möjligt för yrkesverksamma som redan arbetar med mjukvara att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter samtidigt som de fortsätter med sina professionella åtaganden.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Masters, 60 högskolepoäng

Behörighet

Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom ett tekniskt område, examen ska omfatta ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Den sökande måste kunna styrka minst två års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling efter examen. Yrkeserfarenheten förväntas omfatta kunskaper i programmering. Engelska 6. För att uppfylla krav gällande arbetslivserfarenhet krävs intyg från arbetsgivaren. Ladda hem mall för intyg här.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Examen: Magister
  • Högskolepoäng: 60 hp
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: Deltid, 50%
  • Undervisningstid: Blandade tider
  • Undervisningsform: Program på distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 16 september – 16 oktober

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Icke-modersmålstalare, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240115
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsleverantör Blekinge Tekniska Högskola
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .