Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Säkerhetsarkitektur-kursen vid Luleå tekniska universitet (LTU) är en omfattande kurs som syftar till att ge studenterna en djupgående förståelse av säkerhetsarkitektur inom IT. Kursen fokuserar på att tillämpa omfattande och rigorösa metoder för att beskriva nuvarande och/eller framtida strukturer och beteenden av en organisations säkerhetsprocesser, informationssystem, personal och organisatoriska enheter, så att de uppfyller organisationens kärnmål och strategiska riktning.

Kursen innehåller en rad olika ämnen och koncept, inklusive Enterprise Security Architecture, som är praktiken att tillämpa metoder för att beskriva en organisations processer, informationssystem, personal och organisatoriska enheters säkerhet. Kursen kommer också att täcka olika tekniker och metoder inom säkerhetsarkitektur, och studenterna kommer att få möjlighet att arbeta med verkliga fallstudier och scenarier.

Efter att ha slutfört kursen kommer studenterna att ha en solid grund inom säkerhetsarkitektur och vara väl förberedda för att tillämpa dessa kunskaper i praktiken. De kommer att vara utrustade med de färdigheter som krävs för att identifiera, analysera och hantera säkerhetsrisker och hot i komplexa datorsystem, vilket är en eftertraktad kompetens inom många sektorer, inklusive IT-säkerhet, finans, hälso- och sjukvård, och många fler.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och Halvfart 50%

Avancerad nivå

Utbildningen är på Grundnivå

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Studieavgift kurs

 TBA kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen:
  • Högskolepoäng: 7,5
  • Varaktighet: 8 veckor
  • Nivå: Grundnivå
  • Studietakt:  50%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 2023
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Luleå tekniska universitet
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter