Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Python-kursen vid Högskolan i Halmstad är en omfattande kurs som syftar till att ge studenterna en djupgående förståelse av Python som ett verktyg för att öppna dörrar och möjliggöra studier och arbete inom en mängd olika digitaliseringssammanhang, såsom AI. Kursen är speciellt utformad för yrkesverksamma med en grundexamen i teknik (eller liknande) och erfarenhet av programmering men inte specifika färdigheter med Python.

Kursen är uppdelad i tre moduler:

  1. Introduktion till programmering med Python: Denna modul är inkluderande och låter studenter från olika bakgrunder skapa en bra grund genom att introducera utvecklingsmiljön Jupiter, tekniker för att konstruera algoritmer och de datastrukturer som behövs för att få algoritmer att fungera bättre.
  2. Bibliotek för linjär algebra och datatabeller: Denna modul fokuserar på Högskolan i Halmstads styrka inom AI och introducerar bibliotek för datatabeller (Pandas) och för linjär algebra (NumPy). Den introducerar en punktfri programmeringsstil och använder metoder från den första modulen för att jämföra implementeringar och välja genomförbara program för stora mängder data.
  3. Programmering av molnapplikationer med big data: Denna modul introducerar distribuerade filsystem, map-reduce och ett ramverk för dataflöde (Apache Beam).

Materialet presenteras så att deltagarna kan läsa, titta på inspelningar och gå igenom interaktiva dokument där de kan experimentera och göra övningar. Kursledarna har erfarenhet av att undervisa i liknande kurser i våra campusbaserade masterprogram.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och Halvfart 50%

Avancerad nivå

Utbildningen är på Avancerad nivå

Förkunskaper

Kandidatexamen inom teknikområdet eller högskoleingenjörsexamen. Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik 60 hp inklusive ett självständigt arbete samt programmering 7,5 hp.

Studieavgift kurs

 18000 kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen:
  • Högskolepoäng: 7,5
  • Varaktighet: 8 veckor
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt:  50%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Datoranvändning
Utbildningsleverantör Högskolan i Halmstad
Kostnad för utbildning 18000, *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter