Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Python-kursen vid Högskolan i Halmstad är en omfattande kurs som syftar till att ge studenterna en djupgående förståelse av Python som ett verktyg för att öppna dörrar och möjliggöra studier och arbete inom en mängd olika digitaliseringssammanhang, såsom AI. Kursen är speciellt utformad för yrkesverksamma med en grundexamen i teknik (eller liknande) och erfarenhet av programmering men inte specifika färdigheter med Python.

Kursen är uppdelad i tre moduler:

 1. Introduktion till programmering med Python: Denna modul är inkluderande och låter studenter från olika bakgrunder skapa en bra grund genom att introducera utvecklingsmiljön Jupiter, tekniker för att konstruera algoritmer och de datastrukturer som behövs för att få algoritmer att fungera bättre.
 2. Bibliotek för linjär algebra och datatabeller: Denna modul fokuserar på Högskolan i Halmstads styrka inom AI och introducerar bibliotek för datatabeller (Pandas) och för linjär algebra (NumPy). Den introducerar en punktfri programmeringsstil och använder metoder från den första modulen för att jämföra implementeringar och välja genomförbara program för stora mängder data.
 3. Programmering av molnapplikationer med big data: Denna modul introducerar distribuerade filsystem, map-reduce och ett ramverk för dataflöde (Apache Beam).

Materialet presenteras så att deltagarna kan läsa, titta på inspelningar och gå igenom interaktiva dokument där de kan experimentera och göra övningar. Kursledarna har erfarenhet av att undervisa i liknande kurser i våra campusbaserade masterprogram.

Kursens Mål

Kursen bygger på studentens kunskaper och färdigheter i grundläggande programmeringstekniker och fokuserar på att studenten ska kunna:

 • Känna igen, välja och använda tekniker för att konstruera algoritmer.
 • Analysera algoritmer.
 • Organisera data i program.

Syftet med kursen är att ge studenten förutsättningar för studier och arbete med maskininlärning genom träning i programmeringsspråket Python. Under kursen kommer studenten att lära sig både programmeringsspråket Python och allmänna programmeringsbegrepp såsom algoritmkomplexitet, algoritmdesign och klassiska datastrukturer. Studenten förbereds också för att hantera Big Data-problem och för att delta i större programmeringsprojekt.

Kursen introducerar accepterade tekniker för att lösa vanliga problem och förbereder studenten för att göra välgrundade val bland alternativa lösningar. Ett ytterligare mål med kursen är att studenten ska få erfarenhet av mer avancerade programmeringsspråkkonstruktioner.

Efter Avslutad Kurs Ska Studenten Kunna

Kunskap och Förståelse

 • Förklara hur man kan uppskatta exekveringstid hos program.
 • Beskriva tekniker för algoritmkonstruktion, såsom Divide and Conquer, rekursion och dynamisk programmering.
 • Redogöra för datastrukturer och algoritmer för sökning och sortering, såsom Quicksort, binära sökträd och hashtabeller.

Färdighet och Förmåga

 • Använda datastrukturer som moduler i effektiva program.
 • Använda algoritmkonstruktionsmetoder för att lösa problem med effektiva program.
 • Använda grundläggande programmeringstekniker för distribuerade filsystem, datatabeller och för linjär algebra.

Värderingsförmåga och Förhållningssätt

 • Bedöma hur lämpligt ett program är, givet dess algoritmer och datastrukturer.
 • Välja adekvata implementationer av algoritmer och datastrukturer från programbibliotek.
 • Välja lämpliga ramverk för att bearbeta Big Data, datatabeller och för linjär algebra.

Kursens Huvudsakliga Innehåll

 • Introduktion till Python: Grundläggande introduktion till det programmeringsspråk som används i kursen.
 • Algoritmkomplexitet: Introduktion till analys av algoritmkomplexitet, inklusive asymptotisk BigO-notation.
 • Algoritmkonstruktion och Analys: Konstruktion och analys av algoritmer med rekursion och Divide and Conquer. Algoritmer för sortering och sökning.
 • Datastrukturer: Introduktion till datastrukturer inklusive heap, hashtabell och binära sökträd samt deras användning i programbibliotek i Python.
 • Python-bibliotek: Introduktion till Python’s bibliotek för att hantera datatabeller (Pandas), för linjär algebra (NumPy) och för att hantera Big Data i distribuerade filsystem.

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma med en grundexamen i teknik (eller liknande) och erfarenhet av programmering, men som saknar specifika färdigheter i Python. Kursen hålls online och undervisningen sker på engelska.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och Halvfart 50%

Avancerad nivå

Utbildningen är på Avancerad nivå

Förkunskaper

Kandidatexamen inom teknikområdet eller högskoleingenjörsexamen. Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik 60 hp inklusive ett självständigt arbete samt programmering 7,5 hp.

Studieavgift kurs

 18000 kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

 • Examen:
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Varaktighet: 8 veckor
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Studietakt:  50%
 • Undervisningstid: Dagtid
 • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Datoranvändning
Utbildningsleverantör Högskolan i Halmstad
Kostnad för utbildning 18000, *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter