Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Snabb utveckling av digital teknik och kommunikationsteknik har lett till en enorm mängd data med komplexa strukturer som skapas varje dag, kallad “Big Data”.

I denna kurs kommer du att lära dig grundläggande begrepp inom maskininlärning med Big Data och få kunskap om den senaste forskningsutvecklingen inom området. Du kommer också att lära dig om problem och industriella utmaningar genom flera fallstudier. Dessutom kommer du att lära dig använda verktyg för att utveckla system som använder algoritmer för maskininlärning i Big Data.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och kvartsfart 25%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå

Förkunskaper

90 hp, varav 60 hp inom datavetenskap eller motsvarande, inklusive minst 15 hp programmering. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Studieavgift kurs

 TBA kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen:
  • Högskolepoäng: 7,5
  • Varaktighet: 8 veckor
  • Nivå: avancerad nivå
  • Studietakt: Kvartsfart, 25%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Big Data
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 2023
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Mälardalens universitet
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter