Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Strukturerad AI-Utbildning för Ledare: En Djupdykning i Strategi och Etik

Den omfattande kursen, som är organiserad i tre distinkta moduler, syftar till att fördjupa deltagarnas förståelse och färdigheter inom artificiell intelligens (AI) med en ledarskapsvinkel. Den är resultatet av ett samarbete mellan Örebro universitet och [din institution], med Jennifer Renoux, forskare i artificiell intelligens vid Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), som bidrar med insikter kring etiska, juridiska och sociala överväganden i AI-arbete.

Modulöversikt och Inlärningsmål

  • Modul 1: Introduktion och Förståelse för AI Denna inledande del granskar grunderna i AI, möjliggör en förståelse för dess tillämpningsområden och belyser vad ledare behöver veta för att navigera i en AI-drivna landskap.
  • Modul 2: Verktyg, Strategi och Etiska Betraktelser Fokus ligger här på verktyg och metoder för att utarbeta AI-strategier och utvecklingsplaner, hantera AI- och IT-integrering, genomföra och utvärdera AI-projekt, samt att överväga de legala och etiska aspekterna av AI-användning.
  • Modul 3: Hands-On AI-projekt Deltagarna får här tillfälle att tillämpa sina nyvunna kunskaper och verktyg i praktiska AI-projekt, omvandla teoretisk förståelse till praktisk tillämpning.

Kursen strävar efter att befästa deltagarnas kompetens inom områden som att beskriva och analysera AI, identifiera potential och utmaningar inom AI, applicera AI på specifika problemområden och hantera strategier och planer för AI-implementation. Vidare uppmuntras deltagarna att reflektera över AI-användningens etiska och juridiska dimensioner samt bedöma dess mognad och integrering inom en organisation.

Breddad Perspektiv genom Expertinslag Jennifer Renoux deltar i kursen genom att tillföra en kritisk föreläsning som belyser de etiska, legala och sociala frågor som är nödvändiga att beakta när man implementerar och hanterar AI inom olika kontexter, alltifrån industri till samhällsstyrning.

För intresserade finns detaljerad kursinformation tillgänglig i kursplanen som kan tillgås via följande länk: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/syllabus-4DV662.pdf.

Kursen, som erbjuder en välstrukturerad och integrerad lärdom om AI, från dess teoretiska koncept till praktisk tillämpning och etiska överväganden, står som en solid grund för ledare att forma och styra AI-strategier inom sina respektive organisationer och sektorer.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Avancerad nivå

Masters, 7,5 högskolepoäng

Behörighet

Den grundläggande behörigheten för denna kurs är en kandidatexamen. Personer med motsvarande arbetslivserfarenhet välkomnas också att söka. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett års universitetsstudier på kandidatnivå.

Studieavgift kurs

 Gratis

  • Examen:
  • Högskolepoäng: 7,5
  • Varaktighet: 200 timmar
  • Nivå: Avancerad nivå, Master
  • Studietakt: Heltid, 100%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Linnéuniversitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Blandade
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20230828
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans
Utbildningsleverantör Linnéuniversitetet