Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Vill du vara med och utveckla dagens och framtidens IT-infrastruktur? Vill du överbrygga samspelet mellan människa och maskin? Vill du arbeta med att täppa igen säkerhetsluckor i IT-system? Då är detta utbildningen för dig.

Verksamhetsområden

Som blivande IT-ingenjör kommer du att arbeta inom områden som IT-infrastruktur, automatisering, storskalig systemdrift och systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Efterfrågan på IT-kompetens är stor och flera nationella undersökningar visar på en betydande kompetensbrist inom IT-området, särskilt inom tekniskt orienterade områden som IT-infrastruktur, automatisering och storskalig systemdrift.

Arbetsmarknadens behov

Arbetsmarknaden efterfrågar i hög grad ingenjörer som behärskar drift och utveckling av IT-system för olika industriella och affärsrelaterade processer. IT-ingenjörens roll sträcker sig från systemkonfiguration till utformning av datasäkerhet. Genom en ökad digitalisering ställs allt högre krav på en rad kunskaper inom området. De många olika tillämpningarna kräver en ingenjör med grundläggande teknisk kännedom kring hur datorsystem behöver utformas för att bäst möta användarnas behov och krav.

Utbildningens upplägg

Första året: Du läser kurser för att få en naturvetenskaplig grund, parallellt med programspecifika kurser inom IT, som programmering, IT-miljöuppbyggnad och cybersäkerhet.

Andra året: Fokus ligger på programspecifika kurser inom IT-infrastruktur, Internet of Things (IoT), säkerhet, programmering, databaser och dataanalys. Området IT-infrastruktur, IoT och säkerhet ger en god inblick i hur ett företagsnätverk byggs upp på ett effektivt och säkert sätt. Området programmering, databaser och dataanalys ger en förståelse för hur programmering kan användas för dataanalys och utveckling av intelligenta system.

Tredje året: Du breddar din utbildning med tvärvetenskapliga kurser inom ekonomi, projektledning, rapportskrivning samt kvalitet och ledningssystem. En kurs detta år fokuserar särskilt på hållbar utveckling ur ett ingenjörsperspektiv. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp, som vanligtvis genomförs i samarbete med ett företag eller en offentlig organisation.

Undervisning och studietid

Cirka hälften av studietiden består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Resten utgörs av självstudier.

Avancerad nivå

Utbildningen är på Grundnivå.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Studieavgift kurs

 TBA kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

Anmälningsinformation

  • Anmälningskod: HB-42130
  • Antal platser: 35
  • Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
  • Sista anmälningsdag: 2024-04-15
  • Första anmälningsdag: 2024-03-15
  • Läsperiod: 2024-09-02 – 2027-06-06
  • Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Mjukvara, Webbutveckling
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Linnéuniversitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Blandade
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20230828
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Utveckling och analys av programvara och applikationer
Utbildningsleverantör Linnéuniversitet