Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Angående programmet

Vårt samtida samhälle är starkt beroende av digital information, något som gör området särskilt känsligt för de ständigt växande cyberattackerna. Företag och myndigheter hanterar en oöverträffad mängd information och med en stigande frekvens av cyberhot, blir behovet av förstärkt digital säkerhet och en utökad kompetens inom informationssäkerhetsområdet alltmer kritiskt.

Studiens innehåll

Detta program förser dig med en omfattande kunskapsbas och en distinkt expertis inom integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Under studietiden kommer du bland annat att utforska hur organisationer kan bedriva systematiskt arbete med informationssäkerhet, tillämpning av kryptologiska verktyg i praktiken, samt metoder och redskap för att skydda vital infrastruktur. Vidare kommer du att utveckla kompetens inom dataskydd samt olika metoder för att identifiera och blockera datapaket som innehåller skadlig kod.

Under det andra året av programmet kommer du att ytterligare specialisera dina kunskaper i forskningsbaserat, systematiskt arbete med informationssäkerhet, samt inom områden som IT-forensik och hantering av säkerhetsincidenter. Du har även friheten att välja egna kurser som matchar dina intresseområden. Programmet kulminerar i skrivandet av din masteruppsats.

Både campus- och distansalternativ finns tillgängliga för programmet inom integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Genom en kombination av interaktiva föreläsningar, seminarier och uppgifter utformas inlärningsprocessen. Alla studenter, oavsett om de deltar online eller på campus, involveras i schemalagda sessioner. För att maximera din inlärningsupplevelse och lyckas med studierna är det essentiellt att du kan närvara vid föreläsningarna, seminarierna och övriga sessioner live, eftersom inga inspelningar kommer att vara tillgängliga. Utbildningen fokuserar på en interaktiv inlärningsmiljö, där dialog och diskussion mellan studenter och lärare står i centrum.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och helfart 100%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå

Förkunskaper

examen på grundnivå inom informationsteknologi, datavetenskap eller datalogi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp.Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL

Studieavgift kurs

 TBA kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen: Master
  • Högskolepoäng: 120
  • Varaktighet: 2 år
  • Nivå: avancerad nivå
  • Studietakt: Heltid, 100%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Programmodul
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Högskolan i Skövde
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter