Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Internationella programmet för informationssäkerhet: En översikt

När du deltar i det internationella programmet för informationssäkerhet, engagerar du dig i en djupgående kunskapsresa. Här kombineras vetenskapligt tänkande med aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk analys. Under din studietid kommer du att växla mellan enskilda studier, gruppdiskussioner, seminarier och föreläsningar. Programmets kärnkurser ger dig en kombination av teknisk och social förståelse av informationssäkerhetsområdet och dess komplexitet. Beroende på dina personliga intressen kan du välja att fokusera på antingen ledning av informationssäkerhet eller tekniska aspekter genom programmets valfria kurser.

Vad du kommer att lära dig

Under ditt första år kommer du att introduceras till kärnbegrepp som informationssäkerhet, datorsäkerhet i praktiken, internetsäkerhet, IT-infrastrukturskydd, kritisk infrastruktursäkerhet och styrning av informationssäkerhet. Året avrundas med en projektkurs. Ditt andra år kommer att koncentrera sig på framkantens forskning och aktuella trender inom informationssäkerhet. Samtidigt kan du välja specialiserade kurser inom teknisk säkerhet eller säkerhetsledning. Året kulminerar i ditt examensarbete. Oavsett om du studerar på distans eller på campus i Skellefteå, kommer du att ha tillgång till digitala resurser. För distansstudenter finns inga krav på fysiska möten, och all kommunikation med lärare kan ske via digitala plattformar. Inspelade föreläsningar kommer att vara tillgängliga, och du behöver bara grundläggande teknisk utrustning för att delta.

Din framtid efter programmet

Efter att ha slutfört programmet kommer du att ha en omfattande socio-teknisk förståelse för informationssäkerhet, samtidigt som du har specialiserat dig inom ditt valda område. Potentiella karriärvägar inkluderar roller inom riskhantering och konsultation inom informationssäkerhet. Du kan finna dig själv i ledande säkerhetspositioner inom privata företag, banker eller offentliga organisationer.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och helfart 100%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå

Förkunskaper

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 hp i avslutade kurser inom något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller till dessa näraliggande område. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Studieavgift kurs

 TBA kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen: Master
  • Högskolepoäng: 120
  • Varaktighet: 2 år
  • Nivå: avancerad nivå
  • Studietakt: Heltid, 100%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Luleå tekniska universitet
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter