Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen “Etik och profession inom IT” vid Linnéuniversitetet syftar till att ge insikt i betydelsen av professionellt och moraliskt beteende i relation till informationsteknik. Kursen diskuterar etiska teorier samt moraliska problem inom informatik från ett globalt perspektiv. Internationella organisationers professionella etikkoder samt aspekter av integritet, privatliv, immateriella rättigheter och skräppost analyseras.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete som utförs i grupper med vissa obligatoriska aktiviteter. Bedömningen utförs i skriftlig examination och i presentationer. Kursen behandlar även internationella organisationers professionella etikkoder och analyserar aspekter som integritet, privatliv, immateriella rättigheter och skräppost.

Kursen erbjuder en möjlighet att förstå och reflektera över de etiska och professionella aspekterna av IT-branschen, vilket är avgörande för att vara en ansvarsfull och kompetent IT-professionell. Genom kursen kommer studenter att utrustas med kunskap och färdigheter för att navigera genom de etiska utmaningarna i den digitala världen, vilket gör dem väl förberedda för en framgångsrik karriär inom IT.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans. Utbildningen hålls dagtid och halvfart 50%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå.

Förkunskaper

Kandidatexamen eller motsvarande

Studieavgift kurs

 18200 kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen:
  • Högskolepoäng: 7,5
  • Varaktighet:
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt: Halvtid, 50%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: Distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Linnéuniversitet
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet självmotiverad studie
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 6 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 2023
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Linné universitetet
Kostnad för utbildning 18200 kr