Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen “IKT för språklärare” vid Linnéuniversitetet är en kurs som syftar till att ge en överblick över datastödd språkundervisning och teknikanvändning i moderna språk. Kursen diskuterar teknikutvecklingen i samband med metodutveckling i modern språkpedagogik och tillämpad lingvistik från 1960-talet till nutid, med ett fokus på så kallade “en-till-en” datalösningar i klassrummet och användning av surfplattor och mobiltelefoner.

En central del av kursen ägnas åt begreppet digital literacy, som kombinerar både språkundervisning och teknikanvändning i klassrummet. Kursdeltagarna kommer också att lära sig att bedöma den pedagogiska nyttan med IKT-verktyg och om resurser för språkundervisning med Puenteduras SAMR-modell.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på distans

Grund­nivå

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng

Behörighet

30 hp inom något av ämnena engelska, franska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk eller tyska.

Studieavgift kurs

Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

  • Högskolepoäng: 7,5 hp
  • Nivå: Grundnivå
  • Studietakt: Distans, 25% halvfart
  • Undervisningstid:  – 
  • Undervisningsform: Distans

Anmälan öppen 15 sep. – 16 okt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Linnéuniversitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240121
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Lärarutbildning med ämnesspecialisering
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Linnéuniversitetet
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift