Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Vårt masterprogram i dataanalys ger dig en utmärkt grund och miljö för att utveckla den förståelse, kompetens och förmåga som krävs för en givande karriär som arbetar med analys av stora datamängder. Vår läroplan erbjuder både bred kunskap om alla delar som är relaterade till att bli en framgångsrik dataanalytiker och specialiserade kurser som täcker ämnen som informationsutvinning, acceleratorbaserad programmering eller säkerhetsaspekter. Ta ditt nästa steg redan i dag!

På arbetsmarknaden är dataanalytiker mycket efterfrågade. Företag inom många branscher både på internationell och nationell nivå har ett stort behov av personer med kunskap inom dataanalys.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska. Utbildningen hålls dagtid och helfart 100%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå, master.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 80 hp datavetenskap och matematik, varav minst 15 hp datavetenskap inklusive 5 hp grundläggande programmering, och minst 25 hp matematik inklusive linjär algebra och flervariabelanalys. Därutöver 5 hp statistik och sannolikhetslära.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Studieavgift kurs

 290 000 kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen: Civilingenjörs examen
  • Högskolepoäng: 120
  • Varaktighet: 2 år
  • Nivå: Avancerad nivå, Master
  • Studietakt: Heltid, 100%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På campus

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Big Data
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Blandade
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20230828
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans
Utbildningsleverantör Uppsala universitet