Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Magisterprogrammet i Data Science vid Luleå tekniska universitet är en omfattande utbildning som syftar till att utrusta studenter med kunskaper och färdigheter för att hantera och analysera stora datamängder. Programmet är designat för att ge en djup förståelse av business intelligence, avancerad data mining, datavisualisering, prediktiv analys och programmering.

Under utbildningen kommer studenterna att exponeras för en mängd olika ämnen och tekniker inom data science. De inledande kurserna fokuserar på business intelligence och avancerad data mining, där studenterna får lära sig att extrahera värdefull information från omfattande datamängder. Textanalys och visualiseringstekniker är också en central del av kursstrukturen, vilket möjliggör för studenterna att presentera data på ett informativt och lättförståeligt sätt.

Programmet inkluderar också kurser i prediktiv analys och programmering, vilket ger studenterna de verktyg som krävs för att göra välgrundade förutsägelser baserade på historiska data. Slutligen, som en del av magisterprogrammet, kommer studenterna att genomföra ett forskningsprojekt där de får möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter de har förvärvat under kursens gång.

Efter att ha slutfört programmet, kommer studenterna att vara väl förberedda för en karriär inom data science, med möjligheter att arbeta som dataanalytiker, business intelligence-konsulter och andra liknande roller. De kommer att vara utrustade med de färdigheter som krävs för att hantera och analysera stora datamängder, vilket är en eftertraktad kompetens inom många sektorer.

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och helfart 100%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå

Förkunskaper

Kandidat- eller ingenjörsexamen om minst 180 hp inom systemvetenskap, datavetenskap, datateknik, informationssystem eller inom näraliggande område. I examen skall ingå kurser inom programmering och databaser om minst 7,5 hp vardera. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Studieavgift kurs

 TBA kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen: Magister
  • Högskolepoäng: 60
  • Varaktighet: 1 år
  • Nivå: avancerad nivå
  • Studietakt: Heltid, 100%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Programmodul
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till ett år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 2023
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Luleå tekniska universitet
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter