Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Cybersäkerhetsanalys-kursen vid KTH är en djupgående kurs som syftar till att utrusta studenterna med kunskaper och färdigheter för att analysera och hantera säkerhetsrisker och hot i komplexa datorsystem. Kursen fokuserar på att förstå och analysera dagens komplexa IT-landskap genom att skapa modeller av system och identifiera potentiella hot och sårbarheter.

Kursen innehåller en rad olika ämnen och koncept, inklusive modellering av hot, simulering av attacker och riskanalys i storskaliga datorsystem. Studenterna kommer att introduceras till olika tekniker och metoder inom cybersäkerhetsanalys, och kommer att få möjlighet att arbeta med verkliga fallstudier och scenarier.

Kursen kommer också att täcka etiska och juridiska aspekter av cybersäkerhet, inklusive frågor om integritet och dataskydd. Detta är avgörande för att säkerställa att cybersäkerhetsanalysmetoder används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Efter att ha slutfört kursen kommer studenterna att ha en solid grund inom cybersäkerhetsanalys och vara väl förberedda för att tillämpa dessa kunskaper i praktiken. De kommer att vara utrustade med de färdigheter som krävs för att identifiera, analysera och hantera säkerhetsrisker och hot i komplexa datorsystem, vilket är en eftertraktad kompetens inom många sektorer, inklusive IT-säkerhet, finans, hälso- och sjukvård, och många fler

Undervisning

Undervisningen sker på Engelska, på distans Utbildningen hålls dagtid och på 17%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avanceradnivå

Förkunskaper

  • Kunskaper och färdigheter i grundläggande programmering, 6 hp, motsvarande kurs DD1315/DD1316/DD1337/ID1018.
  • Kunskaper i engelska motsvarande gymnasiekursen Engelska B/Engelska 6.

Studieavgift kurs

 TBA kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen:
  • Högskolepoäng: 3
  • Varaktighet: 8 veckor
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Studietakt:  17%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På distans

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 2023
Utbildningstakt Deltidsintensiv
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Kungliga tekniska högskolan
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter