Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Civilingenjörsprogrammet i intelligenta system vid Högskolan i Halmstad är en innovativ utbildning som är djupt förankrad i den aktuella teknologiska utvecklingen och framtidens behov. Utbildningen är utformad för att förbereda studenter på en framtid där intelligenta system, inklusive Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI), spelar en central roll i olika sektorer som hälsa, energi, transport och hemautomation.

Programmet erbjuder en rik och mångsidig läroplan som inkluderar kurser i elektronik, digital- och datorteknik, sensorteknik, programmering och matematik. Studenter får möjlighet att arbeta med verkliga projekt och problem, vilket ger dem praktisk erfarenhet och färdigheter som är direkt tillämpliga i arbetslivet. Genom att engagera sig i projektarbete, får studenter möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken, utveckla problemlösningsfärdigheter och få erfarenhet av teamwork och projektledning.

Utbildningen har starka kopplingar till näringslivet och forskningen, vilket ger studenter möjlighet att engagera sig i innovativa projekt, nätverka med professionella och utveckla en förståelse för de verkliga utmaningar och möjligheter som finns inom området intelligenta system. Efter examen, är studenterna väl förberedda för en rad karriärmöjligheter inom områden som IoT, AI, självkörande fordon, smarta hem och hälsoteknik.

Framtidsutsikterna för civilingenjörer i intelligenta system är lovande, med en mängd möjligheter inom forskning, utveckling och innovation. De kan arbeta med att utveckla nya teknologier, produkter och lösningar som förbättrar människors liv, effektiviserar processer och bidrar till en hållbar framtid.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska. Utbildningen hålls dagtid och helfart 100%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå, master.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Studieavgift kurs

 690 000 kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

  • Examen: Civilingenjörs examen
  • Högskolepoäng: 300
  • Varaktighet: 5 år
  • Nivå: Avancerad nivå, Master
  • Studietakt: Heltid, 100%
  • Undervisningstid: Dagtid
  • Undervisningsform: På campus

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Internet of Things
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Blandade
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20230828
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans
Utbildningsleverantör Högskolan i Halmstad
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift