Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Önskar du bli en auktoritet inom artificiell intelligens? I den samtida teknologiska tidsåldern tar AI en allt mer central position, både som skapare av innovativ teknik och som ett instrument för samhällsförståelse. Masterprogrammet i artificiell intelligens är utformat för att utrusta dig med de essentiella teoretiska kunskaperna och praktiska kompetenserna som krävs för att designa, konstruera och implementera AI-system inom ditt specifika expertisområde.

Genomgång av Utbildningen

Detta masterprogram, som är Sveriges första inom artificiell intelligens, leds av internationellt erkända forskare, verksamma inom en mängd olika AI-discipliner. Programmet erbjuder en omfattande förståelse inom artificiell intelligens samt möjligheten att djupdyka inom ett av fem utvalda profilområden, där du väljer att specialisera dig:

 • Resonemang och beslutsfattande
 • Mänsklig-AI interaktion
 • Intelligent robotik
 • Maskininlärning
 • Datavetenskap

Under programmets gång kommer du att genomgå tre obligatoriska AI-kurser, gemensamma för alla profiler, under det inledande året: AI-grundläggande koncept, AI-metoder och dess applikationer, maskininlärning samt etisk och ansvarsfull utveckling av intelligenta system. Dessutom ingår en kurs i antingen matematisk statistik eller formell logik, beroende på dina tidigare kurser under kandidatutbildningen.

Praktiska Aspekter

Utbildningen går utöver teoretisk inlärning och prioriterar även din praktiska utveckling. Kursen inkluderar föreläsningar av internationellt erkända forskare, seminarier, grupparbeten, samt praktiska laborationer och uppgifter. Många av dessa uppgifter är fokuserade på programvaruutveckling, och därför förväntas du ha solida förkunskaper inom programmering.

Programmet är inte enbart en kunskapsresa genom AI:s teoretiska aspekter, utan en praktisk dykning in i dess tillämpningar, förberedande dig för en framtida karriär inom detta spännande och snabbt växande område.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och på Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten. Utbildningen hålls dagtid och helfart 100%.

Avancerad nivå

Utbildningen är på avancerad nivå, master.

Förkunskaper

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Samt minst 90 högskolepoäng i något av följande områden:

 • Datavetenskap
 • Matematik eller matematisk statistik
 • Kognitionsvetenskap

Minst 30 högskolepoäng ska vara inom följande ämne:

 • Datavetenskap och inkludera kurser inom programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer.

Minst 22,5 högskolepoäng ska vara inom följande ämne:

 • Matematik inkluderande kurser inom analys, linjär algebra. Minst en kurs ska vara i antingen logik eller matematisk statistik.

Engelska B eller Engelska 6

Studieavgift kurs

 285 600 kr
*EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter

 • Examen: Teknologie masterexamen i Datavetenskap
 • Högskolepoäng: 120
 • Varaktighet: 2 år
 • Nivå: Avancerad nivå, Master
 • Studietakt: Heltid, 100%
 • Undervisningstid: Dagtid
 • Undervisningsform: På campus

Anmälan sker

Anmälan öppen 15 mars – 17 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Blandade
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20230828
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans
Utbildningsleverantör Umeå universitet
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift