”Analysera och visualisera data med Excel” är en gratis självpackning som Microsoft har utformat för att lära deltagarna hur de kan använda Excel för att samla in, omvandla, analysera och visualisera data.

Excel är förvisso ett av de populäraste verktygen för dataanalys och visualisering. Den har nu kapacitet som möjliggör djupare dataanalys, bättre visualiseringar och mer komplex affärslogik. På den här kursen kommer en specialist från Microsoft Excel Product Team att introducera dig till de senaste omställningarna av dessa nya funktioner i denna datavetenskapskurs.

Vem vänder sig kursen till?

Ta den här kursen för att lära sig hur man kombinerar data från många källor, förbereder data för analys och importerar data från olika källor. Du kommer också att lära dig hur man använder DAX-beräkningsmotorn för att uttrycka affärsberäkningar när uppgifterna har tagits fram och hur de ska visas och delas med Power BI-molntjänsten så att de kan användas i resultattavlor.

Det tar cirka 6 veckor att slutföra kursen med en ansträngning på cirka 6 timmar per vecka. Förutsättningarna är en förståelse av Excel-analysverktyg som tabeller, pivotbord och pivotdiagram. Viss erfarenhet av att arbeta med data från databaser och även från textfiler kommer också att vara till hjälp.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer som behöver omskolning för anställning, Personer inom högre utbildning (EQF 6), Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Lågpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation Microsoft
Typ av utbildning Kurs
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 3 månader
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Inlärningsaktivitet
Självgående kurs? Ja
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare