Läs mer om utbildningen här

Kursens huvudsakliga innehåll

Aktuella problem inom informatik – 7,5 hp

I denna kurs kommer du att få insikt i den senaste utvecklingen inom informatikområdet. Kursen är praktiskt inriktad och du kommer att arbeta med att utveckla en lösning på ett verkligt problem. Målet är att använda den senaste tekniken för att skapa en prototyp baserad på användarnas behov. Vi kommer att använda metoden Design Thinking för att vägleda projektflödet.

Kursinnehåll

Kursens fokusområden:

 • Senaste Utvecklingen inom Informatik: Utforska nya trender och teknologier som påverkar informatikområdet.
 • Praktisk Tillämpning: Arbeta praktiskt med att identifiera och lösa aktuella problem.
 • Prototyputveckling: Använda avancerad teknik för att utveckla prototyper som uppfyller användarnas behov.

Design Thinking Metod:

 • Empati: Förstå användarnas behov genom undersökningar och analyser.
 • Definition: Definiera de problem som behöver lösas.
 • Idéutveckling: Generera innovativa idéer och lösningar.
 • Prototyping: Skapa och testa prototyper.
 • Testning och Iteration: Utvärdera och förbättra lösningarna baserat på feedback.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Kunskap och Förståelse:
  • Förstå och beskriva de senaste trenderna och teknologierna inom informatik.
  • Visa förståelse för Design Thinking och dess tillämpning i problemlösning.
 • Färdigheter och Förmågor:
  • Använda Design Thinking för att identifiera och definiera problem samt utveckla och testa prototyper.
  • Implementera tekniska lösningar baserade på användarbehov och feedback.
  • Analysera och utvärdera tekniska lösningar för att säkerställa att de uppfyller användarnas krav.

Lärandeaktiviteter

 • Workshops och Föreläsningar: Deltag i interaktiva sessioner som kombinerar teori och praktik.
 • Handledda Projekt: Arbeta i grupper med handledning för att utveckla och förbättra prototyper.
 • Individuella Studier: Fördjupa dina kunskaper genom självstudier och litteraturgenomgång.

Kursplan och Kurslitteratur

Kursplanen innehåller detaljer om kurslitteraturen samt andra viktiga aspekter av kursen. Här hittar du all information du behöver för att förbereda dig och få ut det mesta av kursen.

Denna kurs erbjuder en dynamisk och engagerande inlärningsupplevelse där du får möjlighet att arbeta med verkliga problem och använda den senaste tekniken för att skapa innovativa lösningar. Genom att tillämpa Design Thinking kommer du att utveckla både dina tekniska och kreativa färdigheter, vilket gör dig väl förberedd för framtida utmaningar inom informatik.

Undervisning

 • Språk: Engelska
 • Format: Distans
 • Studietakt: Kvartsfart

Kursfakta

 • Högskolepoäng: 7,5 hp
 • Nivå: Grundnivå
 • Studietakt: Kvartsfart, Distans
 • Undervisningstid: 2024-09-02 – 2025-01-19
 • Behörighetskrav: Minst 60 högskolepoäng inom informatik eller motsvarande.
 • Studieavgift: 18 200 SEK, kostnadsfritt för medborgare inom EU, ESS och Schweiz

Anmälan stänger 15 april

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Linnéuniversitet
Organisation Linnéuniversitetet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 6 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Linnéuniversitetet
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift