En Syntes av Teori och Praktik: AI-Kurs för Ledare

Denna kurs tar sikte på att bygga en brygga mellan tekniska och affärsorienterade perspektiv på artificiell intelligens (AI), skräddarsydd för chefer med en grundläggande akademisk bakgrund, som innehar en kandidatexamen eller liknande. Den ämnar förse deltagarna med både en teknologisk insikt och vägledning i praktisk tillämpning av AI inom företagskontext.

Kursens Struktur och Innehåll

  • Grundläggande Introduktion till AI: Här ligger fokus på att bibringa deltagarna en gedigen förståelse av centrala begrepp inom AI, datavetenskap och maskininlärning, anpassad för en icke-teknisk publik men tillräckligt detaljerad för att erbjuda insikter i olika tekniker.
  • Verktyg och Tillämpningar inom AI: En granskning av kärnverktyg inom AI, som maskininlärning och djupinlärning, presenteras, kompletterat med en förklaring av de underliggande motiven och idéerna bakom dem, samt en undersökning av deras praktiska tillämpningar.
  • AI: Möjligheter och Begränsningar: Sektionen belyser vad AI teknologiskt kan och inte kan uppnå, underbyggt med relevanta exempel och analyser av etiska överväganden som integritet och diskriminering, samt tekniska utmaningar som säkerhet.
  • Realiseringen av AI-Projekt och övergången till AI-Driven Organisation: Denna del fokuserar på de väsentliga elementen i att leda ett framgångsrikt AI-projekt samt att guida en organisation genom transformationen mot att bli AI-drivna. Det omfattar även de potentiella hinder och utmaningar som kan uppstå under denna övergång.

Genom kursen uppmuntras deltagarna att medta och diskutera faktiska fallstudier från sina egna organisationer, vilket ger en plattform för att djupdyka i och debattera om styrkor och svagheter av AI inom autentiska scenarier.

Målet: Förstärkt Kompetens i AI-strategi och Ledarskap

Målet är att utrusta deltagarna med en tvärdisciplinär kunskapsbas som gör det möjligt att navigera och leda AI-initiativ effektivt, genom att både förstå tekniken bakom och dess bredare inverkan och tillämpningar inom en organisatorisk miljö. Inte bara kommer cheferna att bekanta sig med de fundamentala idéerna och metoderna inom AI, men de kommer också att vägledas genom dess strategiska och etiska tillämpning inom företagsmiljöer, tillgodosedd med praktiska exempel och verkliga diskussioner.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och kunskapskontroller. Undervisningen sker på engelska och är helt online.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen.

Avancerad nivå

Huvudområde: Datateknik, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Studieavgift kurs

Sverige tar ut anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Avgifterna avser utbildningar på grund- och avancerad nivå.

AI för chefer 2,5 hp

  • Kvartsfart (25%)/blandade tider
  • Distans (Internet)
  • Start höstterminen 2023, v35
  • Första terminen: 6000 SEK
  • Hela utbildningen: 6000 SEK

Anmälan

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Icke-modersmålstalare, Personer som behöver omskolning för anställning
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av utbildning Kort utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 6 månader
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 2023
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsleverantör Högskolan i Halmstad