”Utveckling av digital kompetens för vuxna” är ett nationellt projekt som inleddes av den ungerska regeringen i juli 2015. Projektet genomfördes inom ramen för GINOP, det operativa programmet för ekonomisk utveckling och innovation, genom ett partnerskap mellan det nationella kontoret för yrkesutbildning och vuxenutbildning (NSZFH), den statliga byrån för utveckling av informationsteknik (KIFÜ) och ministeriet för nationell ekonomi (NGM), som senare efterträds av ministeriet för innovation och teknik (ITM). Programmet finansierades helt av Europeiska unionen och avslutades i oktober 2021.

Bakgrund och mål

Syftet med detta digitala utbildningsprojekt är att minska den digitala klyftan genom att förbättra de digitala färdigheterna. Projektet inleddes den 1 juli 2015. Det totala belopp som är tillgängligt för bidraget uppgår till 22.9 miljarder forint, vilket är 100 % EU-medel. Projektet genomförs inom ramen för (GINOP) inom ramen för ett konsortiepartnerskap mellan dem. Konsortiet anslöt sig till konsortiet den 17 mars 2020 av The Digital Prosperity Nonprofit Ltd. Projektet kommer att avslutas den 31 oktober 2021 och vuxnas kompetens. Projektet genomfördes från juli 2015 till oktober 2021.

Den huvudsakliga målgruppen var missgynnade och digitalt lågutbildade vuxna, dvs. de personer som är i störst behov av digital kompetenshöjning. Flera utbildningsprogram erbjöds under projektets hela löptid, och utbildningsmaterial, resurser osv. var tillgängliga och tillgängliga kostnadsfritt. Programmen tillhandahölls på olika nivåer – från nyinkommande till mer avancerade. Följande ämnen ingick:

  • Grundläggande digitala färdigheter: som att använda lågviktiga digitala verktyg, internet eller att skicka och ta emot e-post,
  • Mer avancerade digitala färdigheter när det gäller e-post, internet eller användning av digitala verktyg.
  • Användning av digitala verktyg som molnlösningar, gemensamma kalendrar på nätet, hantering av e-förvaltning.
  • Lärdomar om datakunskap, bland annat hur man på ett säkert sätt kan ladda ner resurser från internet, digitala lösningar för att förbättra sin datakunskap och effekterna av automatisering.

Utbildningen genomförs på grundval av de enhetliga utbildningsprogrammen ”Getting start in the digital world” (IKER nivå 1) och ”Jag använder mitt it-verktyg självständigt” (IKER-nivå 2) som utvecklats av den statliga byrån för utveckling av informationsteknik (KIFÜ) för en period på 35 timmar vardera med deltagande av vuxenutbildningsanstalter. Den ungerska regeringens IKER-program är helt anpassat till den europeiska ramen för digital kompetens (utgåva DigComp 2.1). Varje utbildningsprogram varar mellan 35 och 50 timmar och bygger på den gemensamma referensramen för informationskommunikation.

Varför är detta en god praxis?

Det nationella programmet placerades väl mot bakgrund av behovet av att skapa innovativt utbildnings- och lärandeinnehåll för yrkesutbildningssektorn, och uppnådde betydande resultat när det gäller att förbättra digitaliseringen genom kompetenshöjning av studerande och därigenom hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden och gå vidare till ett arbete.

Under projektets löptid avslutade 264 369 vuxna utbildningen och 98 % av dem klarade provet. Detta överträffade det ursprungliga målet på 260.000 vuxna. Mer än 30.000 utbildningar inrättades vid olika IKT-kompetensutvecklingscentrum och vuxenutbildningsanstalter. Programmet stödde också en bättre förståelse bland deltagarna om de olika enheter som de använder och de programvaruapplikationer som de använder, samt bättre kunskap om hur man söker på nätet för att lösa problem eller problem.

Under projektets hela livscykel säkerställdes hållbarhet genom tillräcklig finansiering genom EU-program. Den totala kostnaden för detta projekt uppgick till 61.1 miljoner euro (22.9 miljarder forint). Programmet var också mycket innovativt: programmet var praktiskt inriktat och lätt att använda och lyckades överbrygga den digitala kompetensklyftan för vuxna med liten eller ingen digital kunskap och hjälpa dem att få bättre livskvalitet och ökade chanser att få ett jobb.

INFORMATION
Geografiskt område Ungern
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare