Utbildning av offentliganställda i molnteknik är ett initiativ för kompetensutveckling och kompetenshöjning som inleddes i Grekland i december 2021. Det samordnas av ministeriet för digital styrning, i samarbete med inrikesministeriet, det nationella centrumet för offentlig förvaltning och lokal förvaltning och Microsoft, inom ramen för verksamheten inom den grekiska nationella koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Initiativet syftar till att utbilda offentliga tjänstemän i frågor som rör molnteknik och digital kompetens.

Dessa utbildningsprogram riktar främst in sig på chefer inom offentlig förvaltning och lokal förvaltning, som har en utbildningsbakgrund med anknytning till IKT. Utbildningsprogrammen omfattar en rad olika ämnen, som främst omfattar användningen av Azure (t.ex. Azure Data Fundamentals, Azure AI Fundamentals, Azure Security Technologies, Azure Engineer Associates, och många fler), samt kurser om säkerhet och internetskydd (t.ex. säkerhet, efterlevnad och grundläggande identitetsuppgifter, säkerhetsanalytiker, biträdande dataadministratör).

Från juni 2021 till dags dato har mer än 73 utbildningskurser slutförts och nästan 2.000 chefer inom den offentliga sektorn i Grekland har utbildats. Under perioden april-juni 2022 kommer 38 utbildningsprogram att finnas tillgängliga för 1,300 deltagare. Det långsiktiga målet med detta initiativ är att utbilda över 20,000 offentliganställda i grundläggande och specialiserade digitala färdigheter inom molnteknik senast i slutet av 2025.

Resultaten av detta initiativ har direkt inverkan på många aspekter av de berörda publiceringsförvaltningarna i Grekland. Å ena sidan har tjänstemän för första gången tillgång till särskild utbildning i spjutspetsteknik, såsom molnbaserade datortjänster, som ett strategiskt val för landets digitala omvandling. I takt med att molntjänsterna utvecklas kontinuerligt säkerställer Microsofts roll i detta partnerskap att offentliganställda kontinuerligt uppdateras om molnteknik. Denna kunskap om molnteknik kommer att vara tillgänglig för alla offentliganställda, eftersom kurserna också är öppna för anställda vid regionala och lokala myndigheter. Programmet stöder dessutom införandet av molnteknik i den grekiska offentliga sektorn. Molnteknik erbjuder obegränsade möjligheter till databesparingar och offentliga organ behöver inte köpa programvara eller dyra servrar och datalagringsanläggningar, vilket innebär att driftskostnaderna och byråkratin kan minskas. Slutligen främjar införandet av molnteknik digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och bidrar till digital styrning.

Det finns många faktorer som garanterar initiativets hållbarhet. Det finns en rad olika aktörer (tre från den offentliga sektorn och en från den privata sektorn) som samarbetar för att genomföra en långsiktig offentlig politik, och det finns en central planering med specifika mål. Varje partner bidrar med sitt eget uppdrag och sin sakkunskap. Ministeriet för digital styrning är den myndighet som ansvarar för strategin för digital omvandling i Grekland. inrikesministeriet ansvarar för utvecklingen av mänskliga resurser i den grekiska offentliga sektorn. och det nationella centrumet för offentlig förvaltning och lokalt självstyre är det strategiska utbildningsorganet för tjänstemän och anställda vid regionala och lokala administrativa myndigheter. Dessutom säkerställer Microsofts deltagande genom sitt företagsinitiativ ”GR for Growth” att utbildningskurserna anpassas till den senaste digitala tekniken. Microsoft är en pionjär inom molnteknik och erbjuder ett antal digitala företagsverktyg som hjälper användarna att förbättra sin digitala kompetens, organisera sitt arbete bättre, vara interaktiva och skapa. Sammanfattningsvis har detta initiativ stora möjligheter till framgång, och det kan användas som ett bra exempel på synergier mellan den offentliga och den privata sektorn.

Slutligen är detta initiativ anpassat till Bibeln för digital omvandling 2020–2025, det nationella strategidokumentet för Greklands digitala omvandling för perioden 2020–2025, som ett av målen för den strategiska pelaren ”Digitala färdigheter och digital kompetens”. Ett av målen för denna pelare är att förbättra statstjänstemännens certifierade digitala färdigheter.

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Molnbaserad databehandling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av finanisering Offentlig-privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare