Mentoring Campus om IKT är en komplex blandad rörlighet för vuxna som genomförs inom ramen för projektet TEACH FOR FUTURE (Utbildningen av vuxna genom innovation, teknik och entreprenörskap), som finansieras genom programmet Erasmus +. Projektet samordnas av den nationella sammanslutningen för offentliga bibliotek och bibliotek i Rumänien (ANBPR), med partner från Bulgarien och Grekland (Global Libraries Bulgaria Foundation och Initiativet för bevarande av kulturarvet, Grekland) samt associerade partner från alla de tre deltagande länderna (Rumäniens nationalbibliotek, Bukarests storstadsbibliotek, Octavian Goga County Library i Cluj, Panait Istrati ”County Library i Brăila, Kájoni János Harghita County Library, bulgariska biblioteket och informationsföreningen i Bulgarien samt lärande för livet, Grekland).

Det övergripande målet med detta initiativ är att öka vuxnas digitala färdigheter i enlighet med den internationella ICDL-standarden och att utöka utbudet av högkvalitativ utbildning, testning och certifieringsmöjligheter för vuxna i samband med digitala färdigheter.

Mentoring Campus om IKT, liksom hela projektet TEACH for FUTURE, är en del av en innovativ, kreativ och tvärvetenskaplig strategi för vuxenutbildning i IKT-frågor, med fokus på att anordna blandade vuxenutbildningar som stimulerar innovation och kreativitet och stöder frigörelse och samarbetsinriktat och experimentellt lärande, och som även omfattar praktisk och tillämpad verksamhet. I denna riktning bidrar initiativet till att utveckla vuxenutbildningsverksamhet i linje med de föränderliga trenderna på den europeiska arbetsmarknaden och till utvecklingen av vuxenutbildningsmetoder i stort.

Under den första upplagan av Mentoring Campus om IKT i Bukarest 2022 utövade 30 vuxenstuderande från Rumänien, Grekland och Bulgarien sina färdigheter i 3D-modellering och utskrift, bildredigering, digital marknadsföring och samarbetsverktyg online, samtidigt som de utbytte god praxis och skapade originalresultat med de nyförvärvade färdigheterna. Campus ledde till bättre tillgång till sysselsättningsmöjligheter för deltagarna och till ökad kapacitet att integrera tekniska förändringar i sitt dagliga arbete, engagera sig socialt och utveckla professionellt och personligt. De färdigheter som förvärvats inom Mentoring Campus har också en viktig potential för mångfaldigande inom elevernas samhälle. Slutligen är dessa resultat utgångspunkten för det framtida samarbetet mellan de deltagande organisationerna.

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av finanisering Offentlig-privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare