Sedan 2018 har Litauen anordnat ett nationellt initiativför högre medborgare på nätetför att locka och uppmuntra äldre litauiska medborgare att använda smart teknik och e-tjänster, kritiskt bedöma information på nätet och förbättra sina digitala färdigheter.

Seniorer Online Days är ett initiativ som stöds av föreningen Langas och anordnades 2019–2020 inom ramen för projektet Connected Lithuania.

Varje år utbytte experter från olika discipliner och välkända offentliga personer kunskap och erfarenhet om fördelarna med att använda internet och teknik vid en rad seminarier och aktiviteter. Kommunala bibliotek spelar därför en viktig roll när det gäller att bjuda in äldre medborgare att ansluta sig till och delta i detta initiativ. Även under pandemininbjöds deltagarna, där så var möjligt, att följa sändningarna i det närmaste biblioteket, medan andra kunde ansluta sig själva hemma med sina personliga smarta enheter. Efter sändningarna kunde deltagarna omsätta sina kunskaper i en rad olika uppgifter i praktiken.

Under 2020deltog 383bibliotek med omkring 4336 deltagare, medan ytterligare 7485 följer evenemangen på nätet med sina personliga enheter.

Under både 2019 och 2020 anordnades flera online-evenemang om en rad olika ämnen. Under de högre medborgardagarna 2020 inriktades aktiviteter och resurser på e-hälsa (hur du använder din smarta enhet för att upprätthålla ditt välbefinnande), eLeisure, e-service (hur bättre använder e-banktjänster eller andra offentliga onlinetjänster), säkerhet på internet och till och med några tips på eGardening! När det gäller Senior Citizens Online Days 2019 varierade temat för evenemangen från hur man bättre använder e-recept, till tips om hur man använder teknik för att bättre planera resor, hur man använder betrodda e-bank- och betalningsappar samt användningen av sociala medier.

Utöver sändningarna fick de seniorerna en rad olika utbildningsaktiviteter och metodmaterial, dvs. tillgängliga på nätet som självpaketerat innehåll.

INFORMATION
Geografiskt område Litauen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av finanisering Offentlig-privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans