Projektet RIDE (Robotics for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children) lanserades 2019 av Abacusan Studio och har som mål att utveckla en komplex och inkluderande strategi för att utveckla 2000-talets centrala digitala kompetenser hos lärare och elever i den vanliga utbildningen. Hittills har det Erasmus+-finansierade projektet genomförts i sju europeiska länder (Ungern, Spanien, Italien, Frankrike, Österrike, Slovakien, Rumänien) samt Turkiet, och ytterligare expansion planeras.

RIDE-metoden: ett lekfullt tillvägagångssätt för att lära sig programmering

RIDE-metoden introducerar barn i åldrarna 8-14 till grunderna i robotik och programmering. Den innovativa aspekten av metoden är att barn har till uppgift att bygga robotkaraktärer baserade på berättelsetexter och programmera dem på ett sådant sätt att deras rörelser och interaktioner presenterar de karaktärer och scener som läses i texten, ungefär som en “Digital Puppet Theatre”. Detta tillvägagångssätt kombinerar Guttenberg- och Neumanngalaxerna för att både nå barn som är intresserade av datavetenskap (och ofta inte gillar att läsa), liksom barn som älskar litteratur men kan vara främmande för programmering.

Denna kooperativa metod baserad på barns kreativitet använder ett lekfullt tillvägagångssätt för att göra robotik och programmering attraktivt för alla barn. Detta bidrar inte bara till att sprida digital kompetens, berika barns digitala kompetens och programmeringsfärdigheter, utan också till att ge tillgång till dessa färdigheter och kunskaper för barn som annars skulle vara utestängda. För att säkerställa att alla barn kan utveckla digital kompetens, särskilt programmeringsfärdigheter, föreslår RIDE fyra olika nivåer av robotprogrammeringslösningar i läroplanerna. På så sätt kan även barn som arbetar tillsammans i en grupp uppgradera sin digitala kompetens till sin egen nivå.

Digital kompetens för alla åldrar

RIDE riktar sig till både barn och vuxna. Projektet syftar till att hjälpa grundskolebarn att utveckla sina digitala färdigheter och nyckelkompetenser på ett lekfullt, tillgängligt och inkluderande sätt, anpassat till deras befintliga kunskaper för att förbereda dem för de utmaningar de kommer att möta som vuxna.

Lärare av små barn, lärare i litteratur och främmande språk, bibliotekarier börjar lära sig programmering och införliva det i sin dagliga undervisning. RIDE syftar också till att hjälpa lärare att lära sig grunderna i programmering och robotteknik, utveckla sin digitala kompetens, för att tryggt kunna använda digital teknik i både sitt yrkesliv och privatliv. Tack vare robotarnas Scratch-baserade programmering kan lärare enkelt lära sig grunderna i programmering, övervinna sina rädslor och börja använda programmering som ett verktyg i sin dagliga undervisning. Lärarna förbereds med detaljerade lärarhandledningar, lektionsplaner, programmeringshandledning och robotikundervisningsämnen i RIDE-läroplanbasen.

Varför är detta en god praxis?

RIDE-metoden är unik bland digitala utbildningsmetoder, inklusive de som använder pedagogisk robotik, för dess komplexa och inkluderande tillvägagångssätt, dess multidimensionella utvecklingseffekt och dess validering av internationella akademiska forskare. Projektets metod har integrerats i de deltagande universitetens och metodcentrumens läroplaner för lärarutbildning.

RIDE introducerar barnen till grunderna i robotteknik och programmering på ett informellt sätt genom berättande i ”Digital Puppet Theatre” och kan därför tilltala dem som ännu inte är bekväma med ämnet. Genom att rikta sig till lärare och barn multipliceras dess inverkan, eftersom lärare som använder denna metod når nya grupper av barn år efter år.

Dessutom är RIDE utformad för att vara tillgänglig och användbar för barn med inlärnings-, förståelse- eller kommunikationssvårigheter. Projektet gör detta genom att presentera programmeringslösningar av olika svårigheter och genom att låta barn läsa texter på 3 nivåer av språksvårigheter. Dessutom ges specifika metodförslag för att stödja utvecklingen av barn med olika inlärningssvårigheter.

INFORMATION
Geografiskt område Turkiet
Ämne Robotteknik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation Abacusan Studio,
Industri Utbildningsvetenskap