Rails Girls är en tvådagars gratis workshop som riktar sig till kvinnor med liten eller ingen erfarenhet av programmering och teknik. Programmets mål är att utsätta så många kvinnor som möjligt för en till stor del mansdominerad industri.

Projektet höll sin 14:e upplaga (i Sofia) i år. Under 14 år i rad har denna anpassning av detta internationella initiativ bidragit mycket till den digitala miljön i Bulgarien.

Bakgrund och mål

I projektet presenteras en framgångsrik strategi och utbildning som har gett många kvinnor, som tidigare varit tveksamma, möjlighet att ansluta sig till program- och teknikområdet. Projektet främjar främst 3 av de 4 pelarna i koalitionen för digitala arbetstillfällen. Rails Girls betonar framför allt digitala färdigheter för alla kvinnor, eftersom det finns en alltför stor minoritet på detta område. Den främsta initiativtagaren till evenemanget är fokus på utbildning – evenemanget stöder helhjärtat omvandlingen av undervisning och digital kompetens genom att skapa en god miljö för att komma in i den digitala sfären.

Mindre dominerande är betoningen på digitala färdigheter för arbetskraften och yrkesverksamma inom IKT, eftersom god praxis till största delen bygger på personer som inte har någon tidigare erfarenhet på området. Med det huvudsakliga målet att på lång sikt introducera fler människor på fältet bidrar projektet dock i hög grad till att utveckla och utvidga området för digitala färdigheter i det land där det tillämpas.

Även i regionen och i viss utsträckning i EU finns det, trots vissa politiska förändringar på senare tid, fortfarande stora skillnader mellan antalet män och kvinnor inom vissa sektorer. Eftersom teknik och programplanering är en av de snabbaste utvecklingstendenserna bör kvinnornas roll främjas, inte bara för att den skapar jämställdhet, utan också för att den främjar fler människor att ansluta sig till sektorn och därmed ytterligare utvidgar den och skapar nya möjligheter i det digitala landskapet.

Varför är detta en god praxis?

Initiativet är så framgångsrikt på grund av strategin: den vänskapliga och inspirerande miljön, liksom de möjligheter som den erbjuder, driver fler och fler kvinnor på att ansluta sig till initiativet. En av de mest gynnsamma frågorna är varaktigheten: människor behöver inte anmäla sig till en kurs som varar i månader, utan i stället avsätta en liten del av sin tid och ge en chans till en ny aktivitet som de alltid har velat testa.

Dessutom har detta projekt hittills genomfört 14 upplagor av evenemanget i Bulgariens huvudstad Sofia, 2 i Varna, 1 i Burgas och 1 i Vratsa. Detta projekt har beskrivits väl i sociala medier och på webbplatsen och ger mer än tillräcklig information om dess praxis. Syftet med initiativet är inte att ge en detaljerad programkurs. det syftar snarare till att fungera som en inledande språngbräda som kvinnor som är intresserade av det digitala området skulle kunna använda för att få ett bättre perspektiv och för att komma in i programplaneringssektorn. 

 

INFORMATION
Geografiskt område Bulgarien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Utbildningsvetenskap