Bakom programmet ligger SEPE, Greklands sammanslutning för kommunikationsföretag inom informationsteknik, som också är medlem av den grekiska nationella koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

I juni 2022 lanserade föreningen ett initiativ för att ge stöd, teoretisk och praktisk utbildning och certifiering till 1.600 arbetslösa mellan 25 och 29 år. För att kunna dra nytta av programmet måste deltagarna vara registrerade som arbetslösa vid den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA). De måste också vara utexaminerade från IKT-relaterade ämnen från högre utbildningsanstalter (AEI), tekniska utbildningsinstitutioner (TEI), institut för yrkesutbildning (IEK), yrkeslyceum (EPAL) och yrkesskolor (EPAS): från alla regioner i landet.

Bakgrund och syften

Denna konkreta åtgärd syftade till att förse den redan specialiserade IKT-personalen med ytterligare kunskaper, grundläggande och specifika yrkeskunskaper i ämnen med anknytning till IKT-sektorn, som har en betydande tillväxtpotential för den grekiska ekonomin (enligt internationella och nationella standarder) – och därmed öka anställbarheten.

Ett annat mål är att förbättra produktiviteten och effektivisera de mänskliga resurserna. Själva utformningen av programmet följer särskilda kunskapsmetoder som är kopplade till arbetsmarknadens krav, särskilt när det gäller den dynamiska IKT-sektorn. På så sätt är syftet att ge råd, certifiering och utbildning till arbetslösa ungdomar och på så sätt ta itu med den3:e pelaren i koalitionen för digitala färdigheter och arbetstillfällen.

I idén om projektet betonas vikten av att modernisera utbildningssystemen, som för närvarande inte i tillräcklig utsträckning förbereder ungdomar för den digitala ekonomin och det digitala samhället och övergå till en strategi för livslångt lärande så att människor kan anpassa sina IKT-färdigheter under hela livet och efter behov.

Varje stödmottagare kan välja att utbilda sig bland följande specialiseringsområden: Datatekniker, nätverksförvaltare, databasadministratör, databasprogrammerare, teknik för programvarutillämpningar, webb- och tillämpningsspecialist, säkerhetstekniker för it-system, e-handelssystemspecialist, it-systemanalytiker, IT-systemadministratör och utvecklare av öppen programvara.

Varför är detta ett gott exempel?

Detfinns många belägg för att programmet är hållbart. Genom programmets första programdel ska ”yrkesrådgivningen” hjälpa stödmottagarna att dra största möjliga nytta av den kompetens de redan har genom innovativa metoder som stöder personlig utveckling och yrkesutveckling.

Yrkesrådgivningsverksamhet: 2 faser

Skräddarsydd och individanpassad rådgivning för att stödja färdigheter görs i 2 faser. I fas 1 bedöms stödmottagarens kunskaper och färdigheter, vilket bidrar till att identifiera specifika utbildningsbehov och forma utbildningsämne och utbildningsnivå. I fas 2 är programmet inriktat på att utforska deltagarens förmåga, förmåga och intressen och utveckla färdigheter som bidrar till en effektivare förvaltning av deras privatliv och yrkesliv. Detta omfattar: identifiera hinder och hinder i samband med tillträde till arbetsmarknaden och vidareutbildning, analysera metoder för arbetssökande och ge vägledning samt hjälpa deltagarna att skapa och förbättra sina meritförteckningar.

Utbildningsverksamhet

Inom den andra delen av åtgärden, ”utbildningsverksamhet”, ges deltagarna möjlighet att förvärva nya kunskaper, färdigheter och kompetenser som avsevärt kommer att öka deras möjligheter att anställas och påskynda deras anpassning till förändringar i företagsklimatet.

Utbildningsverksamheten är utformad så att den omfattar 600 timmars fortbildning (200 timmars teori och 400 timmars praktik) i specialiserade yrkeskunskaper och yrkesfärdigheter. Utbildningsverksamheten genomförs av ackrediterade utbildningsanordnare och praktiken genomförs i företag i verkliga arbetsförhållanden. I synnerhet för SEPE ett företagsregister som täcker projektets behov av praktik.

Certifiering

Certifieringen, eller den sista delen av programmet, säkerställer att deltagarnas förvärvade färdigheter och kvalifikationer tillhandahålls på grundval av standardiserade förfaranden och genomförs av ackrediterade certifieringsorgan i enlighet med internationella och nationella standarder.

Resultat och kopplingar till annan EU-politik

Initiativet bygger på kompetensagendan för Europa och är också kopplat till den europeiska digitala strategin, återhämtningsplanen för Europa, det ökade stödet till ungdomssysselsättning och den nationella strategin för digital kompetens och digitala arbetstillfällen – den digitala omvandlingen.

Att utbilda och utbilda fler ungdomar i digitala yrken leder till att det skapas en stor pool av begåvade unga digitala yrkesutövare som är redo att arbeta och som kan ta emot det växande antalet lediga tjänster för IKT-personal i Europa.

Redan 4 av 10 stödmottagare från det senaste SEPE-utbildningsprogrammet hittade ett arbete, främst i det företag där de gjorde sin praktik.  

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Mjukvara, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare