Det internationella projektet ”Skydd mot fickning i den industriella revolutionen 4 år” (”CyberPhish”), som samordnas av Vilnius universitet i Litauen, har partner i andra 6 europeiska länder: institutet för informationsteknik, Litauen, Dorea Educational Institute, Cypern, Tartu universitet, Estland, Altacom SIA, Lettland, Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd (MECB), Malta. Projektet inleddes i november 2022 och ska avslutas i slutet av 2022.

Syften och mål

Projektets mål är att utbilda studenter från högre utbildningsanstalter, utbildare, universitetspersonal (samhällsmedlemmar), utbildningscentrum, näringslivet (arbetsgivare och arbetstagare) och uppmuntra till kritiskt tänkande hos målgruppen på cybersäkerhetsområdet. Hittills ger projektets plattform för utbildning, simulering och självutvärdering deltagarna möjlighet att även testa sina nyförvärvade färdigheter. 

Varför är detta en god praxis? 

Projektet lyckades med att testa en innovativ läroplan, tillsammans med en rad material för e-lärande, en blandad inlärningsmiljö och en simulering av självbedömning av kunskaper och färdigheter och simuleringar av kunskaps- och kunskapsutvärderingssystem, så att eleverna kan testa sina färdigheter när det gäller att förebygga ett nätfiske, hantera hot och vidta lämpliga förebyggande åtgärder. 

Trots sin korta varaktighet uppnådde projektet betydande resultat när det gäller att öka den senaste tidens kompetensinventering genom en stark flerspråkig strategi. Några av de viktigaste punkterna är följande:

  • Enkäter som görs mellan studerande och personer i den offentliga, privata och sociala sektorn om hur man erkänner nätfiske och identifierar kompetensbrister samt analyser av undersökningar. 
  • Analyserade utbildningsprogram för cybersäkerhet, tillgängliga resurser och arkiv för cybersäkerhetsrelaterade färdigheter. 
  • Fastställande av en innovativ pedagogisk ram för att uppnå resultat. 
  • Utveckling av relevant nätbaserat läromedel och gamifiering/simuleringar för utbildningsändamål och sammanhang. 
  • Utarbetande av ett system för självutvärdering av kunskap.

En annan fördel med detta projekt är dess tillgänglighet: resultaten finns på 5 språk – estniska, engelska, litauiska, lettiska och grekiska. 
 

INFORMATION
Geografiskt område Nederländerna
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Typ av finanisering Offentlig
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare