Under 2018 genomförde Bulgarien framgångsrikt en god praxis i Lettland, där bibliotek lånar hand till privata företag, och tog på sig rollen som utbildningscentrum för moderna digitala kunskaper och färdigheter för anställda i små och medelstora företag. 

Målet med projektet ”Digitala färdigheter för bulgariska små och medelstora företag”, som ska öka möjligheterna till hållbar sysselsättning, sammanföra aktörer från den offentliga och den privata sektorn och förbättra arbetskraftens kompetens i Bulgarien, med fokus på anställda i små och medelstora företag. 

Huvudmål för projektet 

Projektet tenderar att bygga upp hållbara gränsöverskridande partnerskap mellan berörda parter från Lettland och Bulgarien och uppmuntra överföring av innovativa metoder såsom 

  • Anpassning av en interaktiv utbildningsmodell baserad på nätbaserat lärande, personlig utbildning och praktisk tillämpning av kunskap, för att förvärva digital kompetens hos anställda i små och medelstora företag i hela landet.
  • Inrätta offentliga bibliotek som centrum för digital inkludering av anställda och förbättra utsikterna till hållbar sysselsättning för 30 anställda från små och medelstora företag i tre bulgariska distrikt. 

Genomförda verksamheter: Varför är detta en god praxis?

Initiativet uppnådde betydande resultat genom att genomföra olika verksamheter, bland annat följande: ett 5-dagarsbesök med 8 experter och 2 små och medelstora företag från Bulgarien till Lettland, vilket ger möjlighet att utbyta erfarenheter och god praxis när det gäller att bygga upp digitala färdigheter för arbetskraften. Lokala partnernätverk av intressenter i 3 regioner i Bulgarien (Plovdiv, Smolyan och Stara Zagora) utvecklades under projektets genomförande. 

En viktig styrka var därför anpassningen av ett nytt utbildningsprogram med utbildningsmoduler för att göra det möjligt att förvärva några av de mest aktuella digitala färdigheter som behövs för anställda i små och medelstora företag (och som är anpassade till deras särskilda behov). Ämnesområdena omfattade följande: digital marknadsföring, molntjänster för små och medelstora företag, säkra transaktioner och samarbete på nätet samt dataskydd och integritet.

Dessutom anordnades tre pilotutbildningar på 1 månader med 30 anställda i olika små och medelstora företag inom ramen för modern digital kompetens i regionala bibliotek. De innovativa metoder och tillvägagångssätt som anpassats från det lettiska programmet bedömdes och utvärderades därför. 

De viktigaste resultaten 

Som ett resultat av projektets verksamhet lyckades 30 anställda i små och medelstora företag i de tre distrikten förbättra sina digitala färdigheter genom enkel tillgång till flexibla former av informellt lärande. Detta leder till ökad produktivitet för de anställda, ökad konkurrenskraft för deltagande små och medelstora företag på arbetsmarknaden och främjande av en hållbar sysselsättning. 

Resultaten spreds genom en kampanj som nådde 960 bibliotek från Global Libraries – Bulgaria Foundation, nästan 1.400 medlemmar i föreningen ”Made in Bulgaria” och ett stort antal intressenter på både lokal och nationell nivå. 

Finansiering

Partner i GLBF är föreningen ”Made in Bulgaria – Union of Small and Medium Business” och den lettiska sammanslutningen för informations- och kommunikationsteknik (LIKTA). Programmet finansieras genom förfarandet för transnationella partnerskap och Donaupartnerskap för sysselsättning och tillväxt i det operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser 2014–2020, som samfinansieras av Europeiska unionen genom Europeiska socialfonden. Projektets totala värde uppgår till 168 393,58 BGN, varav den europeiska finansieringen uppgår till 159 973.89 BGN och den nationella medfinansieringen från statsbudgeten uppgår till 8 419.69 BGN.

INFORMATION
Geografiskt område Lettland
Ämne Molnbaserad databehandling, Telekommunikation, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Typ av finanisering Offentlig
Industri Marknadsföring och reklam