Programmet för digital kompetens för bulgariska små och medelstora företag lanserades 2018 av Global Libraries Bulgarian Foundation (GBLF). Initiativet, som tidigare genomfördes i Lettland, reproducerades framgångsrikt i Bulgarien och syftade till att koppla samman bibliotek med privata företag, så att de kan ta på sig rollen som utbildningscentrum för modern digital kunskap och färdigheter som är specifika för små och medelstora företag. Partner i GLBF är föreningen ”Made in Bulgaria – Union of Small and Medium Business” och den lettiska sammanslutningen för informations- och kommunikationsteknik (LIKTA). T

programmet finansieras inom ramen för förfarandet för transnationella partnerskap och Donaupartnerskap för sysselsättning och tillväxt i det operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser 2014–2020, som samfinansieras av Europeiska unionen genom Europeiska socialfonden.

Målet med projektet ”Digitala färdigheter för bulgariska små och medelstora företag” var att öka möjligheterna till hållbar sysselsättning, sammanföra aktörer från den offentliga och den privata sektorn och förbättra arbetskraftens kompetens i Bulgarien, med fokus på anställda i små och medelstora företag. 

Syften och mål

Syftet med projektet var att bygga upp hållbara gränsöverskridande partnerskap mellan berörda parter från Lettland och Bulgarien och uppmuntra överföring av innovativa metoder såsom 

  • Anpassning av en interaktiv utbildningsmodell baserad på nätbaserat lärande, personlig utbildning och praktisk tillämpning av kunskap, för att förvärva digital kompetens hos anställda i små och medelstora företag i hela landet.
  • Inrätta offentliga bibliotek som centrum för digital inkludering av anställda och förbättra utsikterna till hållbar sysselsättning för 30 anställda från små och medelstora företag i tre bulgariska distrikt. 

Varför är detta en god praxis?

Initiativet uppnådde betydande resultat genom att genomföra olika verksamheter, bland annat följande: ett 5-dagarsbesök med 8 experter och 2 små och medelstora företag från Bulgarien till Lettland, vilket ger möjlighet att utbyta erfarenheter och god praxis när det gäller att bygga upp digitala färdigheter för arbetskraften. Lokala partnernätverk av intressenter i 3 regioner i Bulgarien (Plovdiv, Smolyan och Stara Zagora) utvecklades under projektets genomförande. 

En viktig styrka var också anpassningen av ett nytt utbildningsprogram med utbildningsmoduler för att göra det möjligt att förvärva några av de mest aktuella digitala färdigheter som behövs för anställda i små och medelstora företag (och som är anpassade till deras särskilda behov). Ämnesområdena omfattade följande: digital marknadsföring, molntjänster för små och medelstora företag, säkra transaktioner och samarbete på nätet samt dataskydd och integritet.

Dessutom anordnades tre pilotutbildningar på 1 månader med 30 anställda i olika små och medelstora företag inom ramen för modern digital kompetens i regionala bibliotek. De innovativa metoder och tillvägagångssätt som anpassats från det lettiska programmet bedömdes och utvärderades också. 

Resultat och effekter

Som ett resultat av projektets verksamhet lyckades 30 anställda i små och medelstora företag i de tre distrikten förbättra sina digitala färdigheter genom enkel tillgång till flexibla former av informellt lärande. Detta ledde till ökad produktivitet för de anställda, ökade de små och medelstora företagens konkurrenskraft på arbetsmarknaden och främjade en hållbar sysselsättning. 

Resultaten spreds genom en kampanj som nådde 960 bibliotek från Global Libraries – Bulgaria Foundation, nästan 1.400 medlemmar i föreningen ”Made in Bulgaria” och ett stort antal aktörer på både lokal och nationell nivå. 

INFORMATION
Geografiskt område Lettland
Ämne Molnbaserad databehandling, Telekommunikation, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Typ av finanisering Offentlig
Industri Marknadsföring och reklam