PIX grundades 2016 som en ideell offentlig organisation i Frankrike som syftar till att förbättra den digitala kompetensen i hela världen. Bakom Pix finns ett team på över 70 internationella experter som arbetar med digital kompetens och digitala jobb på olika områden.

Organisationen sammanför olika offentliga aktörer från hela Frankrike som deltar i utbildning.

Syften och mål

PIX har till uppgift att stödja den digitala kompetensen hos alla i Frankrike, och 90 personer arbetar för den organisation som hjälper människor med livslångt lärande och digitala färdigheter i alla skeden av livet. PIX erbjuder ett självbedömningstest med 5 expertområden: Information och data, kommunikation och samarbete, skapande av innehåll, skydd och säkerhet, den digitala miljön.

Bevis på framgång

PIX tillhandahåller ett tillgängligt självbedömningsverktyg som gör det möjligt för de studerande att bedöma sin digitala förståelse och kompetens. Verktyget i sig: bland annat roliga utmaningar och verkliga scenarier, tips om manipulering av data, surfning på nätet eller svar på digitala kulturfrågor. Eleverna kan också få tillgång till handledningar på nätet för att vidareutbilda sig.

År 2022 anslöt sig ANSSI, Frankrikes nationella byrå för informationssäkerhet, till Pix och Cybermalveillance.gouv.fr, med stöd av det franska ministeriet för nationell utbildning, ungdomsfrågor och idrott, för att erbjuda en praktisk databas på nätet för berörda parter inom allmän och yrkesinriktad utbildning om digitala färdigheter och ge lärare och utbildningsanordnare tillgång. Arkivet är inriktat på det breda ämnet cybersäkerhet: från god praxis till tips och råd om beteende på nätet, användning av digitala verktyg, god praxis i undervisning och lärande på nätet, medvetenhet om befintliga hot, i syfte att engagera hela samhället i säker internetpraxis.

INFORMATION
Geografiskt område Frankrike
Ämne Cybersäkerhet, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans