Mer än 24.000 it-specialister saknas i Österrike, och i hela Europa kommer det att råda brist på ytterligare 11 miljoner it-specialister under de kommande 8 åren. Onlineplattformen digitalberufe.at ger information och vägledning om digitala yrken och innehåller en rad olika yrkesprofiler samt en multimedial inblick i de digitala yrkenas värld och framtid.

Career Guidance Platform digitalberufe.at är ett initiativ från förbundsministeriet för utbildning, vetenskap och forskning, Internetoffensiv Österreich och whatchado GmbH. Detta resulterade i en vägledningsplattform för digitala yrken som ger information om alla digitala yrkesområden. Plattformen bidrar således till att öka medvetenheten om digitala arbetstillfällen i Österrike och till att främja intresset för digitala yrken.

Bakgrund och huvudsakliga aktsamheter

Enligt en undersökning från Eurostat hade 55 % av företagen redan under 2019 haft svårigheter att rekrytera och anställa IKT-personal. Orsakerna till detta är att ansökningar saknas, att det saknas tillräckliga kvalifikationer och att löneförväntningarna skiljer sig åt. Denna utveckling kan potentiellt påverka EU-medlemsstaternas konkurrenskraft.

Information och yrkesvägledning inom digitala yrken är viktiga åtgärder för att motverka problemet. De utgör kärnan i digitalberufe.at. I samband med detta tar webbplatsen särskilt upp följande frågor:

  • Inom vilka sektorer är respektive yrken representerade?
  • Vilka är framtidsutsikterna för de enskilda yrkena?
  • Vilka färdigheter behövs för att arbeta inom det yrkesområde som efterfrågas?

Plattformen riktar sig till följande målgrupper:

  • Lärare de får information om klassrummet och gratis nedladdningsbart undervisningsmaterial för att på ett kreativt sätt introducera eleverna i digitala yrken.
  • Elever: de erbjuds en vägledning med praktiska insikter om digitala yrken.
  • Föräldrar: de får tillgång till ämnet digitala yrken och insikter i framtidens yrken.

Som orienteringsplattform använder portalen en matchningsfunktion för att visa exakt vilka möjligheter som passar användarens intressen. Användarna måste svara på fjorton korta frågor om aktuella intressen och därefter få relevanta videoklipp. Videoklippen innehåller berättelser om personer som arbetar inom digitala yrken.

Innehållet är indelat i de yrkesområden som design och utveckling, operationssäkerhet och digitala tillämpningar. Inom dessa kategorier finns beskrivningar av yrkesområden, framtidsutsikter, ingångslöner och utbildningsvägar.

Dessutom kan lärare ladda ner dokument i pdf-format. Dessa beskriver de olika yrkena och föreslår lämpliga uppgifter för eleverna.

Varför är detta en god praxis? Tillämpningsområde, struktur och multimodalitet

Portalen digitaleberufe.at tillhandahåller självriktad individuell användning men kan också användas i samband med yrkesorienteringskurser eller i klassrummet. Detta främjar en intensiv användning och ett brett tillämpningsområde för portalen, som kännetecknas av en hög grad av öppenhet och multimedieinnehåll: Videoklipp ger en livlig inblick i respektive yrkessituation, och informationen är strukturerad och genomarbetad: Inom de tre yrkesområdena ”Design ’Development”, ”Operation’ Security” och ”Digital Applications” beskriver plattformen framtidsutsikter, ingångslöner och utbildningsvägar.

Detta ökar den allmänna kunskapen om olika yrken och främjar förvärvande av framtida it-personal.

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation Austrian Federal Ministry of Education Science and Research ,
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare