En årlig kampanj för att främja cybersäkerhet.

Den största institutionella kampanjen i unionen, den europeiska månaden för cybersäkerhet (ECSM), är ett initiativ från GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) och Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå). Sedan 2012 har alla regeringar i medlemsstaterna och hundratals universitet, tankesmedjor, icke-statliga organisationer, branschorganisationer och företag från den privata sektorn bidragit till detta. Syftet är att tillhandahålla aktuell information och hjälpa allmänheten att öka medvetenheten om de grundläggande principerna för cybersäkerhet, men också att säkerställa utbyte av bästa praxis i fråga om cybersäkerhet.

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) fungerar som ett nav för de deltagande EU-institutionerna och erbjuder förslag som validerats av experter, skapar synergier och främjar bättre kommunikation mellan EU-medborgare, företag och offentlig förvaltning. I oktober erbjuds evenemang, resurser och kurser för att göra den virtuella miljön säkrare.

Mer information finns här.

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare