”NAMN: Nya åtgärder för invandrarkvinnor är ett EU-finansierat projekt som genomförs i 6 europeiska länder: Danmark, Litauen, Italien, Spanien och Cypern. Projektet, som inleddes och avslutades i maj 2022, riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund och alla invandrare med fokus på kvinnor. Projektet samordnas av det danska företaget ”CLAVIS sprog” -kompetens och erbjuder en onlineplattform med ett utbildningsprogram och andra digitala verktyg och resurser, en metodkatalog för Jobpackage online och ett webbaserat självbedömningsverktyg som kan användas för att utvärdera hur man förstår arbetsrätt, digitala verktyg, kulturella särdrag osv.

Bakgrund och mål

Det övergripande målet är att förbättra och förbättra möjligheterna till sysselsättning, självstöd och ett tryggt och oberoende vardagsliv inom ramen för ett jämställt medborgarskap för invandrarkvinnor i Europa. Syftet med onlineplattformen är att tillhandahålla lämpliga verktyg för e-lärande och digitala verktyg för invandrarkvinnor samt verktyg för att stödja bedömningar.

Utbildningen består av 6 moduler som hjälper till med olika färdigheter (personlig kompetens, hälsomedvetenhet, arbete) och en modul som uteslutande är inriktad på digitala färdigheter. I modulen för digitala färdigheter har kvinnor med invandrarbakgrund möjlighet att utveckla sina färdigheter genom att använda digital teknik, stödja social inkludering och hjälpa till att hitta bättre jobb. Modulen belyser också hur mycket digital teknik som har integrerats i vardagslivet: och att digital kompetens behövs för att samarbeta med varandra, handla, leda förvaltningen eller delta i samhällslivet.

Metodkatalogen online är en användarvänlig och operativ katalog som syftar till att förmedla idéerna bakom helhetsstrategin i sysselsättningspaketet.

Varför är detta en god praxis?

Metodkatalogen online är en innovativ strategi som bygger på partnerskap och sektorsövergripande samarbete mellan arbetsplatser, arbetscentrum, social- och hälsovårdsmyndigheter, utbildningsinstitutioner och frivilliga supportrar. Det breda spektrumet av partner från hela Europa och denna optimala nivå av samarbete har också förbättrat spridningen av initiativet och bidragit till dess framgång.

Jobpaketet har en helhetssyn: självbedömningsverktyget övervakar och utvärderar förbättringarna av kvinnors arbetsfärdigheter och digitala kompetens samt utbildningsprogrammet. Det är en bra resurs som fortfarande är tillgänglig efter projektets slut och som kan vara till nytta för berörda parter, beslutsfattare, företrädare för industrin och forskare.

INFORMATION
Geografiskt område Spanien
Ämne Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Personliga färdigheter och utveckling