Politécnico de Santarem anordnade en kurs i digital kompetens för arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som motsvarar eller överstiger 60 % i Portugal och som inte ger någon examen.

Denna kurs bygger på den första inkluderande utbildningsmodellen inom högre utbildning för intellektuella begränsningar och främjar utvecklingen av digitala färdigheter hos utsatta grupper. I synnerhet ökar kursens betydelse mot bakgrund av den nya portugisiska lagstiftningen som ålägger företag med mer än 75 anställda att anställa personer med funktionsnedsättning.

Kursen för digital kompetens har följande mål:

  • Öka den digitala kompetensen (IKT) för befolkningen med en funktionsnedsättning på 60 % eller mer i Portugal.
  • Förbättra användningen av digitala tjänster och verktyg,
  • Främja digitala färdigheter (IKT) som ökar anställbarheten och det partiella oberoendet.
  • Utbilda potentiella arbetsgivare och mentorer i nätverk, så att de kan etablera kontakter och varaktigt stödja ungdomar på arbetsplatsen,
  • Upprätta partnerskap med entreprenörsföretag som fokuserar på att skapa inkluderande arbetstillfällen.
  • Främja samverkan mellan näringslivet och utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Resultat av den första upplagan av kursen

I upplagan av kursen fanns 11 studenter som alla hade klarat kursen med godkänt resultat.  Sex av dem har redan anslutit sig till arbetsmarknaden i företag som Deloitte, Polytechnic Institute of Santarém, El Corte INGLÓS, Vida com Vida Association och CTT Bank.

INFORMATION
Geografiskt område Portugal
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Privat
Industri Arbetsfärdigheter