Två EU-standardiseringsorgan har tagit fram standarder för en universell mikroladdare för USB-telefon, som låter européerna använda en laddare för flera telefoner, en idé som blev ett bulgariskt patent.

Standardiseringen av GSM-laddarna ledde till en enorm miljödominoeffekt som sparade miljontals ton elektroniskt avfall och minskade CO2-utsläppen. Andra fördelar är lyhördhet för konsumenterna, minskning av avfall och annat.

Huvudsakliga verksamheter och resultat

Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) har offentliggjort laddarstandarder för datateknik för mobiltelefoner eller telefoner som kan anslutas till en dator. 

De tekniska specifikationer för laddare som utarbetats av Europeiska kommissionen har fått stöd från 14 stora mobiltelefontillverkare som Nokia, Research in Motion, Apple och Samsung. De första universella laddare som tagits fram enligt specifikationerna finns tillgängliga i början av 2011. 

Processen för att skapa gemensamma laddare inleddes i juni 2009 när kommissionen fick löften från telefonföretag att stödja alla standarder som den utarbetat. Alla mobiltelefoner på den europeiska marknaden använder en standardladdare efter Europaparlamentets omröstning om ett direktiv den 13 mars 2014. Direktivet antogs med 550 röster för, 12 röster emot och 8 nedlagda röster. Efter formellt godkännande av Europeiska rådet fick medlemsländerna två år på sig att importera reglerna i den nationella lagstiftningen och sedan fick tillverkarna ytterligare ett år på sig att följa reglerna. Det var 2017 år innan det trädde i kraft fullt ut.

INFORMATION
Geografiskt område Bulgarien
Ämne Mikroelektronik
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av finanisering Privat
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte klassificerats någon annanstans