De kompetenslaboratorier som utvecklats av Greklands utbildningsministerium, medlem av Greklands nationella koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, ger barn möjlighet att upptäcka och odla mångfasetterade kunskaper, färdigheter och attityder för att bli aktiva medborgare i en föränderlig miljö med utmaningar i samband med användningen av ny teknik. Denna åtgärd är anpassad till den digitala omvandlingsbibeln 2020–2025, det nationella strategidokumentet för den digitala omvandlingen i Grekland.

Programmens mål har fastställts på grundval av 21-talets så kallade färdigheter: livskunskap, mjuka färdigheter, teknik och naturvetenskapliga färdigheter. De färdigheter som tas upp omfattar kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete, kommunikation, flexibilitet och anpassningsförmåga, initiativförmåga, organisationsförmåga, empati och sociala färdigheter, problemlösning samt digital och teknisk kompetens.

Utbildningsministeriet har inkluderat kompetenslagret i den obligatoriska tidsplanen för alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor från september 2022, efter pilotgenomförandet i 218 skolor i hela landet. Enligt Statistikcentralen förväntas cirka 1.000.000 studenter dra nytta av detta initiativ.

Programmet och utbildningsmaterialet för kompetenslaboratorierna är indelade i fyra tematiska pelare från de globala indikatorerna för hållbar utveckling (miljö, välbefinnande, säkerhet, det civila samhället, modern teknik och entreprenörskap) och anpassas efter åldersgrupp.

Barns digitala färdigheter ges möjlighet att utvecklas inom flera ämnesområden, såsom de så kallade 21-talets färdigheter (t.ex. digital kommunikation, digitalt samarbete, digital kreativitet, digital kritisk teknik, kombinerad digital teknik osv.) och färdigheter i digitalt medborgarskap (e-förvaltning, säker sökning, skydd mot teknikberoende osv.). Dessutom lärs mer specialiserade färdigheter inom ingenjörsvetenskap och datavetenskap (t.ex. skapande och produktion av digitalt innehåll, användning av ny teknik osv. Slutligen, medieförvaltningskompetens (datakunskap, digital kompetens, mediekunskap, internetsäkerhet, robotteknik med modellerings- och simuleringsförmåga och datalogiskt tänkande) samt organisatoriska färdigheter och tänkesätt såsom strategiskt tänkande, problemlösning och många fler.

Det banbrytande programmet för kompetenslaboratorier publiceras i den gemensamma utgåvan av Network with Good Practices for Quality in Global Education (GENE-priset 2021 Compendium of Quality in Global Education) och kan vara en god praxis för andra länder.

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Robotteknik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation Greek Ministry of Education and Religions,
Industri Personliga färdigheter och utveckling