Inom ramen för indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) visar resultattavlan Women in Digital 2021 att det fortfarande finns en klyfta mellan könen när det gäller specialiserade digitala färdigheter. Endast omkring 19 % av IKT-specialisterna och en tredjedel av dem som har examen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i Europa är kvinnor. Med sin praktiskt inriktade utbildning ger digitala pionjärer möjlighet att lära sig mer om digitala och tekniska yrkesområden.

Bakgrund och huvudsaklig verksamhet

Inom Europeiska unionen är endast en av tre personer med examen i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik kvinnor. Österrike uppvisar också stora skillnader mellan könen när det gäller STEM:s fokusområde. Andelen kvinnor i fokusområdet för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik har ökat mycket långsamt under de senaste 20 åren och uppgår fortfarande till mindre än en fjärdedel av alla studenter.

Digital Pioneers erbjuder, i samarbete med sina partnerföretag, kvinnor som är intresserade av yrken inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik möjlighet att slutföra ett digitalt år. Detta är en finansierad lärlingsutbildning och avlönad praktik så att kvinnor kan få bättre förståelse för framtidens yrken inom industrin och få värdefull kompetens och erfarenhet.

Under en 8-veckors grundutbildning får unga kvinnor de färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna börja arbeta med en stor mängd digitalt innehåll. Därefter arbetar de med projekt i ett partnerföretag i minst åtta månader så att de i praktiken kan tillämpa vad de har lärt sig och samtidigt lära känna digitala arbetstillfällen inom industrin. Utexaminerade från programmet Digital Pioneers får ett nationellt examensbevis från respektive partnerföretag och utbildningsinstitution (t.ex. Digital Campus Vorarlberg, BFI Oberösterreich, BFI Tyrol) efter att ha presenterat sitt slutliga projekt.

Erbjudandet riktar sig till kvinnor i åldern 17–27 år samt till företag som vill delta som partner och erbjuda praktikplatser.

Varför är detta en god praxis: omfattande, praktiskt inriktad och företagsfrämjande

Programmet Digital Pioneers är en omfattande utbildning som omfattar teori och praktik. På grund av de låga inträdeshindren kan varje kvinna mellan 17 och 27 år ansöka om praktik oberoende av tidigare utbildning, färdigheter och aktiviteter. Företagen drar också nytta av de kvinnliga praktikanterna.

Genom den åtta veckor långa grundutbildning som deltagarna måste genomgå inleder de sin praktik i respektive partnerföretag med fastställda grundläggande kunskaper. Under utbildningen får deltagarna en djupgående inblick i tekniska och digitala yrken i syfte att betrakta yrken inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik som en framtida karriärväg. Programmet motverkar således bristen på kvalificerad arbetskraft och bidrar till att minska könsklyftan inom sektorn för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation Association Industry 4.0 Austria,
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare