Projektet

Sedan 2018 har atempo utbildat personer med funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter som skolassistenter i digital utbildning (DigiCoaches) som en del av projektet “Skolassistans för digital utbildning”. DigiCoaches arbetade ursprungligen i workshops med studenter och lärare. Föreningen har samarbetat med partners från olika europeiska länder. Efter dessa workshops rekryterades DigiCoaches permanent till fem grundskolor i Graz (Österrike). DigiCoaches hjälper eleverna att förvärva digitala färdigheter, som ingår i den österrikiska läroplanen för grundskolor.

Erfarenheterna och resultaten från detta pilotprojekt i Graz kommer nu att användas i SAID-projektet för att utveckla läroplaner, utbildningsmaterial och handböcker som kommer att ligga till grund för utbildningen av DigiCoaches. Dessa kommer sedan att sättas in i SAID-projektets partnerländer, dvs. Österrike, Finland och Irland. Syftet är att främja samarbete med DigiCoaches och förbättra den digitala utbildningen för personer med funktionsnedsättning.

Projektet kommer att pågå från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 november 2024. SAID finansieras av Europeiska unionen.

Projektets syfte

SAID-projektet har två huvudmål: För det första kommer erfarenheterna från DigiCoaches, som redan arbetar i ett pilotprojekt i Graz, att användas: villkoren för deras användning i Österrike, Finland och Irland undersöks.

För det andra kommer projektgruppen att utveckla en läroplan, utbildningsmaterial och handböcker för skolor för att möjliggöra ett framgångsrikt samarbete med DigiCoaches. Personer med funktionsnedsättning samt skolledare, lärare och elever deltar aktivt i utvecklingen av läroplanen.

Projektfaser

Projektet är uppdelat i flera faser: Analys, utveckling, testning, genomförande, utvärdering och anpassning samt offentliggörande av resultaten.

Under analysfasen inhämtades erfarenheter från DigiCoaches verksamhet inom pilotprojektet i Graz. Den analytiska rapporten offentliggjordes i april 2023.

Nästa steg är att ta fram en läroplan för yrkesområdet “Skolassistent för digital utbildning och allmänna didaktiska principer”. Detta görs för fyra olika moduler:

  • Utbildningsmodul 1: Grundläggande digitala färdigheter
  • Utbildningsmodul 2: Mediekompetens
  • Utbildningsmodul 3: SAID verktygslåda
  • Utbildningsmodul 4: Sociala och kommunikativa färdigheter

Detta följs av testfasen av de fyra modulerna samt deras genomförande, utvärdering och anpassning. Syftet är att skapa en handbok för skolor med riktlinjer för genomförandet. Slutligen publiceras resultaten.

Vad gör SAID till en bra metod?

SAID-projektet framstår som en god praxis, eftersom det specifikt främjar digitala färdigheter hos personer med funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter. Genom att utbilda DigiCoaches bidrar projektet avsevärt till digital inkludering. Ett nära samarbete med de berörda personerna och ett transnationellt samarbete kommer att möjliggöra utbyte av bästa praxis och spridning av innovativa metoder.

Projektet syftar till att skapa ett inkluderande samhälle där alla har möjlighet att utöka sina digitala färdigheter och dra nytta av digital utbildning. Dessa resultat erkändes också genom att Lebenshilfepriset för inkludering delades ut i november 2023. SAID fick också en nominering till Bank Austria Social Award 2023 och kom på andra plats – ytterligare ett erkännande för sitt engagemang för inkludering och digital utbildning.

INFORMATION
Geografiskt område Irland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare