DigComp-CERT är ett av de första lättillgängliga, inkluderande och omfattande systemen för certifiering av digital kompetens på grundval av DigComp Framework. Det utvecklades 2021 efter mer än två års iterativ förbättring och urval av föremål av förbundsministeriet för digitala och ekonomiska frågor och föreningen fit4Internet och släpptes 2022.

DigComp-CERT fortsätter med ett onlinetest om digitala allmänna kunskaper för vardagslivet och arbetslivet (fit4internet Dig-CERT), från nivå 1 till 5, samt en individuell bedömning av formell, informell eller icke-formell digital kompetens.

Tillgången till dessa komponenter (test och individuell bedömning) är viktig eftersom profiler för digital kompetens kan vara mycket viktiga. Å ena sidan behöver alla medborgare allmänna digitala kunskaper och färdigheter enligt definitionen i fit4Internet Dig-CERT för att kunna navigera på ett smidigt sätt i vardagslivet och arbetslivet med hjälp av digitala tjänster. Å andra sidan ger individuell bedömning av digital kompetens (vilket inte är obligatoriskt) medborgarna möjlighet att visa på vilket område och i vilken utsträckning de har förvärvat specifik digital kunskap och kompetens.

Detta inkluderande certifieringssystem är tillgängligt för alla österrikiska medborgare som vill certifiera sin digitala kompetens på ett oberoende sätt från och med 15 års ålder.

Den är lika lämplig för

  • personer med låg digital kompetens och som vill förändra detta,
  • personer i alla åldrar och i en yrkesmässig ställning som vill veta var de befinner sig i fråga om sina digitala färdigheter.
  • vem som vill certifiera sina digitala färdigheter (t.ex. för platsansökningar).
  • som är intresserad av att kontinuerligt utöka sin egen digitala kompetens,
  • Personalchefer som vill vägledas av en ram för (ytterligare) utveckling av sina anställdas digitala kompetens, organisationer som vill presentera sina anställdas digitala kompetens internt och externt på ett standardiserat sätt.

Under 2021 registrerade sig över 800 personer på DigComp-CERT-plattformen, och över 200 certifikat utfärdades. Under 2022 syftar projektet till att optimera och sprida DigComp-CERT och vidareutveckla och förvalta DigComp.

DigComp-CERT-systemet bygger inte bara på DigComp -ramen, utan på EQF/NQR som är kompatibelt och utvecklat i enlighet med utvecklingen på EU-nivå (EDCI/Europass osv.) och kan därför tillämpas i alla andra europeiska länder.

© fizkes på Shutterstock.com

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av finanisering Offentlig
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare