DigComp-CERT är Europas första lättillgängliga, inkluderande och omfattande system för att certifiera digital kompetens på grundval av DigComp Framework. Det utvecklades 2021 efter mer än två års iterativ förbättring och urval av föremål av förbundsministeriet för digitala och ekonomiska frågor och föreningen fit4Internet och sprids 2022.

DigComp-CERT består av ett online-prov om digitala allmänna kunskaper för vardagslivet och arbetslivet (fit4Internet Dig-CERT) upp till kompetensnivå 5 (omfattande ADVANCED) samt en individuell bekräftelse på formell, informell eller icke-formell digital kompetens som förvärvats enhetligt och standardiserad med hänvisning till DigComp Framework.

Det faktum att DigComp-CERT består av dessa två delar är särskilt viktigt eftersom profilerna för digital kompetens kan skilja sig mycket åt. Å ena sidan behöver alla individer den allmänna kunskap som fastställs i fit4Internet Dig-CERT för att kunna röra sig tryggt i den digitala vardagsvärlden och yrkesvärlden. Å andra sidan är den individuella bekräftelsen av digital kompetens fri att välja och ger enskilda personer möjlighet att visa på vilket område och i vilken utsträckning de har förvärvat specifika digitala kunskaper.

Detta inkluderande certifieringssystem är tillgängligt för alla österrikiska medborgare från och med 15 års ålder som vill certifiera sin digitala kompetens oberoende av sin kompetensnivå.

Den är lika lämplig för

  • människor som knappt har några digitala färdigheter och vill ändra det.
  • personer i alla åldrar och i en yrkesställning som vill veta exakt var de befinner sig i fråga om sina digitala färdigheter.
  • personer som vill göra sina digitala färdigheter synliga för omvärlden (t.ex. för platsansökningar).
  • alla som är intresserade av att kontinuerligt utöka sin egen digitala kompetens,
  • Personalchefer som vill vägledas av en ram för (ytterligare) utveckling av sina anställdas digitala kompetens.
  • organisationer som vill kommunicera sina anställdas digitala kompetens internt och externt på ett standardiserat sätt.

Under 2021 registrerade sig över 800 personer på den relaterade plattformen DigComp-CERT, och över 200 certifikat utfärdades.

Denprojektfas som pågår under 2022 syftar till att optimera och sprida DigComp-CERT och vidareutveckla och förvalta DigComp.

DigComp-CERT-systemet bygger inte bara på DigComp Framework, utan även på EQF/NQR som är kompatibelt och utvecklat i enlighet med utvecklingen på EU-nivå (EDCI/Europass osv.) och kan därför tillämpas i alla andra europeiska länder.

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation fit4internet ,
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare